Chỉ thị 43/CT-UB

Chỉ thị 43/CT-UB năm 1990 về tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 43/CT-UB tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 43/CT-UB tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 43/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 1990

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG KẾT 3 NĂM THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để t hực hiện tốt công tác tổng kết 3 năm thi hành Luật đất đai tại thành phố theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại Chỉ thị số 334/CT ngày 14/9/1990 , đồng thời tạo thêm cơ sở thuận lợi cho thành phố trong việc kiến nghị với Hội đồng Bộ trưởng về việc áp dụng, phân công cho chính quyền các cấp khi thực hiện Luật đất đai.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ngành có liên quan của thành phố sớm tiến hành tổ chức kiểm điểm 3 năm thi hành Luật đất đai tại quận, huyện theo nội dung và yêu cầu sau đây :

1/ Về mục đích yêu cầu :

- Đánh giá tình hình và kết quả thi hành Luật đất đai trong thời gian qua, cần nêu rõ những việc làm được và chưa làm được, xác định nguyên nhân và trách nhiệm. Cụ thể qua việc phân công trách nhiệm giữa các ngành trong địa phương và đã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước qua 7 nội dung mà Luật đã quy định.

- Góp ý để hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước đối với đất đai và đề xuất các chính sách cụ thể về chế độ sử dụng, chế độ quản lý, nhất là đối với đất khu dân cư, đất chuyên dùng và đất nông nghiệp.

- Kiến nghị các biện pháp tổ chức thực hiện tốt Luật đất đai phù hợp với thực tế trong thời gian tới.

2/ Tổ chức thực hiện :

- Trưởng Ban Quản lý ruộng đất và Giám đốc Sở Tư pháp thành phố chịu trách nhiệm giúp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện về biện pháp và nội dung tổng kết. Tổng hợp và tổ chức tổng kết chung cho thành phố.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức kiểm điểm công tác thi hành Luật đất đai trong địa phương mình theo đề cương hướng dẫn của Ban Quản lý ruộng đất và Sở Tư pháp.

- Đề nghị Phân ban Nông thôn Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Nông dân thành phố và các cơ quan có liên quan có biện pháp hỗ trợ trong tổ chức thực hiện và góp ý với Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổng kết 3 năm thi hành Luật đất đai tại thành phố.

3/ Thời gian thực hiện :

- Từ 25/10 đến 27/10/1990 : Trưởng Ban Quản lý ruộng đất trình kế hoạch triển khai cụ thể với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chung cho toàn thành phố.

- Từ 28/10 đến 3/11/1990 : Ban Quản lý ruộng đất và Sở Tư pháp thành phố thông báo kế hoạch và hướng dẫn để các quận, huyện tổ chức thực hiện .

- Từ 05/12 đến 10/12/1990 : Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị góp ý và hoàn chỉnh công tác tổng kết để báo cáo Hội đồng Bộ trưởng.

Căn cứ vào trách nhiệm quyền hạn được phân công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức để thi hành tốt chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu43/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/1990
Ngày hiệu lực25/10/1990
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 43/CT-UB tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 43/CT-UB tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu43/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Công Ái
        Ngày ban hành25/10/1990
        Ngày hiệu lực25/10/1990
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 43/CT-UB tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 43/CT-UB tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai thành phố Hồ Chí Minh