Chỉ thị 44/CT-UB-NCVX

Chỉ thị 44/CT-UB-NCVX năm 1995 về triển khai thực hiện pháp lệnh ưu đãi người hoạt động các mạng, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 44/CT-UB-NCVX thực hiện PL ưu đãi người hoạt động mạng liệt sĩ gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến giúp đỡ CM đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 44/CT-UB-NCVX thực hiện PL ưu đãi người hoạt động mạng liệt sĩ gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến giúp đỡ CM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁC MẠNG, LIỆT SĨ, GIA ĐÌNH LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN, NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG.

Ngày 10 tháng 9 năm 1994, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã công bố Lệnh số 36L/CTN, trong đó có “Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng”- gọi chung là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa chính trị - kinh tế và xã hội sâu sắc ; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng, căn cứ Nghị định số 28 ngày 29/4/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng ;

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện cùng các cấp ủy địa phương thực hiện tốt một số việc sau đây :

1- Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, mục đích yêu cầu và nội dung của Pháp lệnh, Nghị định số 28 trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm tạo điều kiện để mọi người thấm nhuần và nghiêm túc thực hiện Pháp lệnh.

2- Chủ động có kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện Pháp lệnh :

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng của đơn vị mình.

- Phân công rõ nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện Pháp lệnh.

- Quy định chế độ trách nhiệm nhằm đảm bảo không để sai sót đối tượng, thực hiện đúng, đủ chế độ ưu đãi đối với các đối tượng quy định.

3- Sở Lao động-Thương binh xã hội là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng thành phố Hồ Chí Minh, cần làm tốt một số việc sau đây :

- Căn cứ Nghị định số 28/CP và Chỉ thị số 04 của Bộ Lao động-Thương binh xã hội có kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các sở ban ngành (kể cả các cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố), đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện … trong công tác kê khai, xác minh, xác nhận, điều chỉnh trợ cấp… theo các biểu mẫu quy định.

- Giúp Ban chỉ đạo và Thường trực Ủy ban tập trung hoàn thành điều chỉnh, chuyển đổi các mức trợ cấp, phụ cấp đối với các đối tượng đang hưởng chính sách, các đối tượng là anh hùng lực lượng vũ trang, lao động, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai, thực hiện ở cơ sở. Thu thập, tổng hợp tình hình, báo cáo Ban chỉ đạo và Thường trực Ủy ban để kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai Pháp lệnh.

- Thực hiện chế độ họp Ban chỉ đạo cấp thành phố và có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung báo cáo.

4- Sở Tài chánh cân đối ngân sách, kịp thời cấp phát kinh phí theo yêu cầu hoạt động của Ban chỉ đạo : tập huấn, in ấn tài liệu biểu mẫu… giám sát thực hiện và thanh quyết toán.

5- Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp Sở Lao động-Thương binh xã hội tập họp danh sách các đối tượng chính sách theo Pháp lệnh, tổng hợp mức trợ cấp và chi trả kịp thời.

6- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò của mình trong việc kiểm tra thực hiện Pháp lệnh đúng với các quy định của Chính phủ, đồng thời phối hợp với chính quyền tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với những người có công và gia đình họ.

7- Sở Văn hóa thông tin, các báo, đài có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi và thông báo kết quả thực hiện Pháp lệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng nhân dân hiểu được nội dung tinh thần của Pháp lệnh để cùng tham gia.

Thực hiện nghiêm chỉnh nội dung tinh thần Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng, là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Vì vậy chính quyền các cấp cùng với cấp ủy Đảng - Mặt trận đoàn thể nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch phân công triển khai chỉ thị này và báo cáo kết quả về Thường trực Ủy ban.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/CT-UB-NCVX

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu44/CT-UB-NCVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/1995
Ngày hiệu lực24/08/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/CT-UB-NCVX

Lược đồ Chỉ thị 44/CT-UB-NCVX thực hiện PL ưu đãi người hoạt động mạng liệt sĩ gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến giúp đỡ CM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 44/CT-UB-NCVX thực hiện PL ưu đãi người hoạt động mạng liệt sĩ gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến giúp đỡ CM
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu44/CT-UB-NCVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Vân
        Ngày ban hành24/08/1995
        Ngày hiệu lực24/08/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 44/CT-UB-NCVX thực hiện PL ưu đãi người hoạt động mạng liệt sĩ gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến giúp đỡ CM

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 44/CT-UB-NCVX thực hiện PL ưu đãi người hoạt động mạng liệt sĩ gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người hoạt động kháng chiến giúp đỡ CM