Chỉ thị 45/CT-UB

Chỉ thị 45/CT-UB năm 1997 về bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

Chỉ thị 45/CT-UB 1997 bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 1177/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 45/CT-UB 1997 bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/CT-UB

Bình Phước, ngày 27 tháng 08 năm 1997

 

CHỈ THỊ

V/V BẢO HIỂM CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để thực hiện Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về ban hành quản lý đầu tư xây dựng và Thông tư số 105/TC-ĐT ngày 08/12/1994 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng đồng thời để tăng cường việc thực hiện tốt công tác bảo hiểm trên lĩnh vực đầu tư tại tỉnh mà Công ty Bảo hiểm Bình Phước đang tiến hành triển khai đối với các doanh nghiệp. UBND Tỉnh chỉ thị việc thực hiện công tác bảo hiểm trên địa bàn như sau:

1. Chủ đầu tư các dự án đầu tư thuộc sở hữu Nhà nước, các tổ chức có liên quan đến các dự án đầu tư, xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Bình Phước đều có trách nhiệm mua bảo hiểm cho công trình xây dựng, vật tư thiết thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba, bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát thiết kế trong quá trình thực hiện các dự án… tại Công ty Bảo hiểm (Bảo Việt) Bình Phước theo đúng nội dung của Thông tư 105/TC-ĐT ngày 08/12/1994 của Bộ Tài chính.

2. Hội đồng thẩm định kiểm tra, trình duyệt dự án và thiết kế - dự toán công trình phải chú ý dự án nào không có chi phí bảo hiểm coi như dự án đó chưa đủ điều kiện để trình duyệt.

3. Công ty Bảo hiểm Bình Phước có trách nhiệm cùng với Chi cục Đầu tư và Phát triển Bình Phước hướng dẫn các chủ đầu tư và các tổ chức có liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước về thủ tục tham gia bảo hiểm và thông báo phí bảo hiểm kịp thời làm cơ sở cho việc xét duyệt các dự án đầu tư được nhanh chóng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị Công ty Bảo hiểm và Chi cục Đầu tư và Phát triển báo cáo về UBND Tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Huy Thống

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu45/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/1997
Ngày hiệu lực27/08/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 45/CT-UB 1997 bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 45/CT-UB 1997 bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu45/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýBùi Huy Thống
        Ngày ban hành27/08/1997
        Ngày hiệu lực27/08/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 45/CT-UB 1997 bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 45/CT-UB 1997 bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Bình Phước