Chỉ thị 46/1998/CT-UB-KT

Chỉ thị 46/1998/CT-UB-KT về tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 46/1998/CT-UB-KT tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 46/1998/CT-UB-KT tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 46/1998/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI THANH NIÊN NHẬP NGŨ NĂM 1999.

Căn cứ Quyết định số 226/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999 cho thành phố Hồ Chí Minh ; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Chỉ thị :

1. Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra mọi công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận-huyện ; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo bảo đảm các mặt theo quy định tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ (chính trị, đạo đức, sức khỏe, học vấn...). Trong quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên tổng hợp báo cáo những vấn đề vướng mắc cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo nhằm bảo đảm chỉ tiêu của Chính phủ giao cho thành phố về công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999.

2. Công an thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo ngành dọc nắm và quản lý chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ, xét duyệt chặt chẽ về chính trị, đạo đức và chỉ đạo Công an quận-huyện, phường-xã thực hiện các biện pháp xử phạt hành chánh đối với các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự (về đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe và thực hiện lệnh gọi nhập ngũ...).

- Tổ chức kiểm tra xác minh tình hình lai lịch chính trị của gia đình và bản thân từng thanh niên trong diện sẵn sàng chuẩn bị gọi nhập ngũ năm 1999 và tổ chức tuyển chọn thanh niên vào ngành Công an bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định và đủ chỉ tiêu ; đồng thời phối hợp với lực lượng võ trang quận-huyện bảo đảm an ninh trật tự trong ngày tổ chức giao nhận quân.

3. Sở Y tế có kế hoạch chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các quận-huyện và y tế phường-xã thực hiện tốt Thông tư số 12, 13 và 14 của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, theo dõi kiểm tra việc tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các quận-huyện để kịp thời chấn chỉnh, tránh tình trạng sai sót quá nhiều sau khi đơn vị nhận quân kiểm tra lại.

4. Sở Văn hóa thông tin phối hợp với các báo, đài trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền vận động về Luật nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chỉ đạo cho Phòng Văn hóa thông tin quận-huyện phối hợp cùng cơ quan quân sự tổ chức giao quân thật chu đáo, long trọng, tạo khí thế cho phong trào thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

5. Sở Tư pháp thành phố hướng dẫn cụ thể việc xử phạt thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 24/CP của Chính phủ để Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã thực hiện cho thống nhất.

6. Sở Tài chính-Vật giá thành phố có kế hoạch chỉ đạo Phòng tài chính-kế hoạch và đầu tư quận-huyện bảo đảm kinh phí tuyển quân từng địa phương và bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khác để phục vụ cho công tác tuyển quân và đón quân xuất ngũ năm 1999.

7. Các ngành-sở : Lao động-Thương binh và xã hội, Thành đoàn, Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân thành phố theo chức năng của từng ngành chỉ đạo cho quận-huyện phối hợp cùng cơ quan quân sự tổ chức tuyên truyền vận động về Luật nghĩa vụ quân sự trong các tầng lớp nhân dân và nhất là các gia đình có con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

8. Ủy ban nhân dân quận-huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban-ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường-xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự quận-huyện tổ chức tuyên truyền, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999 chính xác và đạt kết quả cao theo quy định.

Việc tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999 được tổ chức giao một lần (kể cả giao cho Bộ Công an) do đó để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh của Chính phủ giao cho thành phố Hồ Chí Minh ; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Thủ trưởng các ngành-sở có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999 và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU - TT/HĐND - TT/UBND.TP
- Các Thành viên Hội đồng NVQS.TP
- Bộ Chỉ huy QS.TP - Công an TP
- Sở Y tế TP - Sở VHTT.TP
- Sở Tư pháp - Sở Tài chính-Vật giá TP
- Sở Lao động-Thương binh và XH.TP
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP
- UBND các Quận-Huyện
- Các Báo, Đài TH, Đài TNND.TP
- VP/TU - Các Ban Thành ủy
- VPUB: CPVP, TổNC
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/1998/CT-UB-KT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu46/1998/CT-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/1998
Ngày hiệu lực22/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/1998/CT-UB-KT

Lược đồ Chỉ thị 46/1998/CT-UB-KT tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 46/1998/CT-UB-KT tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu46/1998/CT-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành22/12/1998
        Ngày hiệu lực22/12/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 46/1998/CT-UB-KT tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 46/1998/CT-UB-KT tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999