Chỉ thị 46/CT-UB-KT

Chỉ thị 46/CT-UB-KT năm 1977 sửa đổi Chỉ thị 89/CT-UB-KT về giải quyết các nguồn vốn, tài sản của Liên hiệp hợp tác xã và Hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 46/CT-UB-KT sửa đổi 89/CT-UB-KT giải quyết nguồn vốn tài sản LHHTX HTX quá trình chuyển đổi đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 46/CT-UB-KT sửa đổi 89/CT-UB-KT giải quyết nguồn vốn tài sản LHHTX HTX quá trình chuyển đổi đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 46/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỈ THỊ SỐ 89/CT-UB-KT NGÀY 14/11/1997 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

Ngày 14/11/1997, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Chỉ thị số 89/CT-UB-KT về việc giải quyết các nguồn vốn, tài sản của Liên hiệp hợp tác xã và Hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 2.2 tại Chỉ thị số 89/CT-UB-KT ngày 14/11/1997 như sau:

Các Hợp tác xã (bao gồm Liên hiệp hợp tác xã mua bán các cấp) có nguồn vốn ban đầu do vay ngân sách, do các xã viên góp trước đây hiện nay không xác định chủ sở hữu cụ thể thì được xác định là vốn do Nhà nước trợ cấp cho Hợp tác xã chuyển đổi. Tiểu Ban giám định tài sản hợp tác xã thuộc Ban chỉ đạo đăng ký chuyển đổi Hợp tác xã thành phố công nhận giá trị vốn công trợ, Hợp tác xã ký biên bản ghi nhận vốn công trợ với cơ quan tài chánh cùng cấp và có trách nhiệm quản lý sử dụng bảo toàn và phát triển vốn nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh không được chia cho cá nhân hay chuyển thành phúc lợi của tập thể. Trường hợp các Hợp tác xã muốn thanh lý, trả lại vốn vay ngân sách các cấp, sau khi xác định lại giá trị sẽ chuyển nộp về ngân sách thành phố.

Vốn do các Hợp tác xã trực thuộc góp lên hoặc sự dụng quỹ ngành qua quá trình sử dụng tích tụ thành nguồn vốn kinh doanh của đơn vị khi chuyển đổi được xử lý theo quy định hiện hành.

Các phần mục, khoản khác trong Chỉ thị vẫn giữ nguyên như cũ.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành long

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/CT-UB-KT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu46/CT-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/1997
Ngày hiệu lực22/12/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/CT-UB-KT

Lược đồ Chỉ thị 46/CT-UB-KT sửa đổi 89/CT-UB-KT giải quyết nguồn vốn tài sản LHHTX HTX quá trình chuyển đổi đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Chỉ thị 46/CT-UB-KT sửa đổi 89/CT-UB-KT giải quyết nguồn vốn tài sản LHHTX HTX quá trình chuyển đổi đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã
     Loại văn bảnChỉ thị
     Số hiệu46/CT-UB-KT
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýTrần Thành Long
     Ngày ban hành22/12/1997
     Ngày hiệu lực22/12/1997
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 46/CT-UB-KT sửa đổi 89/CT-UB-KT giải quyết nguồn vốn tài sản LHHTX HTX quá trình chuyển đổi đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 46/CT-UB-KT sửa đổi 89/CT-UB-KT giải quyết nguồn vốn tài sản LHHTX HTX quá trình chuyển đổi đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã