Chỉ thị 47/CT-UB-NCVX

Chỉ thị 47/CT-UB-NCVX năm 1995 về việc chỉ đạo triển khai thành lập quỹ bảo trợ giáo dục - đào tạo thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 47/CT-UB-NCVX chỉ đạo triển khai thành lập quỹ bảo trợ giáo dục - đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 47/CT-UB-NCVX chỉ đạo triển khai thành lập quỹ bảo trợ giáo dục - đào tạo thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 47/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THÀNH LẬP QUỸ BẢO TRỢ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ.

Thành phố trong những năm qua đã thực hiện phương châm xã hội hóa giáo dục, huy động nhiều nguồn hỗ trợ phát triển sự nghiệp Giáo dục và đào tạo của thành phố. Sự huy động này do nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội và nhà trường thực hiện tự phát từng lúc, từng nơi theo yêu cầu của từng tổ chức. Do đó tạo ra tình hình vừa không thống nhất trong thu chi, vừa tạo dư luận về việc huy động đóng góp nhiều loại trong nhân dân thành phố.

Quán triệt Nghị quyết 04 của BCH TW Đảng khóa 7 và Nghị quyết 05 của Thành ủy “về công tác giáo dục - đào tạo”, và Nghị quyết 04/NQ-HĐ ngày 17/7/1995 của HĐND Thành phố khóa 5 kỳ họp lần thứ 4 về công tác giáo dục-đào tạo: “đảm bảo thực hiện Quỹ Bảo trợ Giáo dục-đào tạo một cách hợp lý, thống nhất nhằm khuyến khích học sinh nghèo hiếu học và cải thiện một phần đời sống giáo viên” UBND Thành phố chỉ thị :

1/- Thành lập Quỹ Bảo trợ Giáo dục-đào tạo Thành phố, có hệ thống từ thành phố đến quận, huyện, trường học.

Quỹ Bảo trợ Giáo dục - đào tạo Thành phố là tổ chức xã hội, nhằm mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo thành phố, quán triệt 2 nguyên tắc : xã hội Giáo dục - Đào tạo và vận động trên cơ sở tự nguyện.

Nguồn thu của Quỹ chủ yếu bao gồm :

- Nguồn do tiếp nhận sự đóng góp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân, của các bậc phụ huynh học sinh để hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng và phát triển sự nghiệp Giáo dục và đào tạo.

- Nguồn do sự tài trợ tự nguyện của các đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước, không hạn chế mức đóng góp (tiền và hiện vật).

2/- Quỹ Bảo trợ Giáo dục và đào tạo Thành phố cần được quản lý chặt chẽ, thống nhất, thiết thực hỗ trợ cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo của Thành phố.

- Trợ cấp cho giáo viên giỏi, giáo viên đi dạy ở vùng xa, vùng sâu, ngoại thành, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn gay gắt về đời sống, và trợ cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên.

- Cấp học bổng cho những học sinh nghèo, hiếu học, có năng khiếu, đạo đức tốt. Thưởng cho những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải.

- Hỗ trợ một phần trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cho các trường trọng điểm.

Hoạt động của quỹ phải theo đúng chính sách, chế độ và các quy định của pháp luật hiện hành và theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ được UBND Thành phố phê duyệt.

3/- Hệ thống tổ chức Quỹ Bảo trợ Giáo dục và đào tạo Thành phố gồm có 3 cấp : Thành phố, quận huyện, cơ sở (trường học).

Quỹ Bảo trợ Giáo dục và đào tạo Thành phố được đặt dưới sự quản lý và kiểm tra của Ban điều hành Quỹ, gồm có : 1 chủ tịch điều hành, 1 phó chủ tịch, các ủy viên kiêm nhiệm (là đại diện của Hội đồng nhân dân, ngành Giáo dục-Đào tạo, các Sở ngành có liên quan, các đoàn thể quần chúng của Thành phố (Mặt trận Tổ quốc, liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,…), các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu…).

4/- Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành, Quận, Huyện, các đoàn thể có liên quan để xây dựng đề án tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ Giáo dục và đào tạo Thành phố, và các mặt công tác có liên quan để tổ chức triển khai hoạt động của Quỹ Bảo trợ Giáo dục và đào tạo Thành phố từ đầu năm học 1995-1996.

Với trách nhiệm tập trung chăm lo sự nghiệp giáo dục-đào tạo, phát triển đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi các cấp chính quyền, các đoàn thể thể quần chúng, các tổ chức kinh tế - xã hội, các bậc phụ huynh và nhân dân thành phố tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ Giáo dục và đào tạo Thành phố hoạt động có hiệu quả.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Thị Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/CT-UB-NCVX

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu47/CT-UB-NCVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/1995
Ngày hiệu lực28/08/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/CT-UB-NCVX

Lược đồ Chỉ thị 47/CT-UB-NCVX chỉ đạo triển khai thành lập quỹ bảo trợ giáo dục - đào tạo thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 47/CT-UB-NCVX chỉ đạo triển khai thành lập quỹ bảo trợ giáo dục - đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu47/CT-UB-NCVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Vân
        Ngày ban hành28/08/1995
        Ngày hiệu lực28/08/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 47/CT-UB-NCVX chỉ đạo triển khai thành lập quỹ bảo trợ giáo dục - đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 47/CT-UB-NCVX chỉ đạo triển khai thành lập quỹ bảo trợ giáo dục - đào tạo thành phố Hồ Chí Minh