Chỉ thị 47/CT-UB

Chỉ thị 47/CT-UB về việc tăng cường chỉ đạo thu thuế trong tháng cuối năm 1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 47/CT-UB tăng cường chỉ đạo thu thuế tháng cuối năm 1991 đã được thay thế bởi Quyết định 6728/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật tài chính ngân hàng giá thuế hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 47/CT-UB tăng cường chỉ đạo thu thuế tháng cuối năm 1991


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 47/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THU THUẾ TRONG THÁNG CUỐI NĂM 1991

Còn một tháng nữa là sang năm 1992. Thành phố có khả năng hoàn thành chỉ tiêu thu thuế 1991. Nhưng việc thực hiện và thực hiện vượt mức kế hoạch 1991 cũng còn nhiều khó khăn như thu ngoài quốc doanh, khối quốc doanh thành phố và nhất là quận huyện kể cả thuế nông nghiệp.

Để bảo đảm yêu cầu chi cuối năm và nhất là có dự trữ gối đầu để đáp ứng yêu cầu chi cho đầu năm 1992;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị tập trung một số việc chủ yếu như sau:

1/ Phải xem công tác chỉ đạo thu nộp ngân sách từ nay đến cuối năm là một công tác trọng tâm của các quận, huyện, sở, ngành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các sở ban ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đốc thu đối với các đơn vị trực thuộc; cần có các biện pháp kịp thời và kiên quyết để hoàn thành kế hoạch thu được giao.

2/ Phải tiến hành thu cho được số thuế phát sinh trong kỳ, nhất là đối với các chỉ tiêu lớn như quốc doanh trung ương, quốc doanh thành phố và nhất là thu ngoài quốc doanh.

3/ Triển khai thực hiện chỉ thị 312/CT ngày 14 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công tác thu thuế tồn đọng và chống thất thu thuế trong tháng cuối năm. Cụ thể:

- Từ nay đến cuối năm 1991 phải thanh toán xong các khoản thuế còn tồn đọng từ trước đến nay.

- Thực hiện việc chống thất thu thuế đối với tất cả các thành phần kinh tế, nhất là khu vực ngoài quốc doanh.

Giao trách nhiệm cho Cục thuế thành phố có kế hoạch triển khai cụ thể theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

4/ Đối với thuế nông nghiệp:

- Kiên quyết thu hồi số thuế nông nghiệp do cá nhân xâm tiêu và có biện pháp kỷ luật thích đáng.

- Còn số thuế nông nghiệp do huyện xã chiếm dụng nếu không giải trình được lý do chính đáng thì Sở Tài chánh trừ vào phần ngân sách thành phố cấp cho các huyện.

- Giao Sở Tài chánh và Cục Thuế thành phố chuẩn bị trình thường trực Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc giao chỉ tiêu thu thuế nông nghiệp về cho các huyện, xã để cân đối ngân sách địa phương từ năm 1992.

5/ Cục thuế thành phố, Chi cục kho bạc thành phố, Sở Tài chánh cần có sự phối hợp đồng bộ để đảm bảo kế hoạch thu và điều tiết kịp cho ngân sách thành phố trong tháng cuối năm.

6/ Kiên quyết chống ẩn lậu thuế, thất thu thuế và không công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế trong tất cả các thành phần kinh tế.

Cục thuế thành phố cần chỉ đạo việc điều chỉnh mục thuế sát với thực tế kinh doanh, đôn đốc thu, cùng các ngành chức năng sắp xếp và thu đủ thuế đối với các hộ kinh doanh ẩn lậu, lấn chiếm lòng lề đường.

Đối với pháo vẫn thu đủ thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định.

7/ Từ nay đến cuối năm các cơ sở kinh doanh phải nộp ngay số thuế còn nợ vào ngân sách Nhà nước theo lệnh thu của cơ quan thuế:

Đến 31 tháng 12 năm 1991 các tổ chức, cá nhân nào cố tình dây dưa nợ thuế mà không có lý do chính đáng thì ngành thuế sẽ tiến hành cưỡng chế thu và xử phạt theo quy định của luật thuế. Trường hợp nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự, ngành thuế chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để khởi tố theo quy định.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các sở ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị Ủy ban nhân dân thành phố.

Giao Cục thuế thành phố tổ chức chỉ đạo triển khai cụ thể và tổng hợp báo cáo đề xuất kịp thời cho UBND thành phố các khó khăn mắc mứu trong quá trình thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/TCHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu47/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/1991
Ngày hiệu lực28/11/1991
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 47/CT-UB tăng cường chỉ đạo thu thuế tháng cuối năm 1991


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 47/CT-UB tăng cường chỉ đạo thu thuế tháng cuối năm 1991
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu47/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVương Hữu Nhơn
        Ngày ban hành28/11/1991
        Ngày hiệu lực28/11/1991
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 47/CT-UB tăng cường chỉ đạo thu thuế tháng cuối năm 1991

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 47/CT-UB tăng cường chỉ đạo thu thuế tháng cuối năm 1991