Chỉ thị 58/1998/CT-UB

Chỉ thị 58/1998/CT-UB về tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước (Kể cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng)

Chỉ thị 58/1998/CT-UB tổ chức hoạt động Hội cựu chiến binh cơ quan hành chính sự nghiệp Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 58/1998/CT-UB tổ chức hoạt động Hội cựu chiến binh cơ quan hành chính sự nghiệp Lâm Đồng


UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/1998/CT-UB

Ngày 24 tháng 12 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (KỂ CẢ CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG)

Căn cứ Chỉ thị số 487/TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ, về tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam đã được Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ II của Hội thông qua ngày 16/12/1997;

Thực hiện Thông tri số 08/TT-TU ngày 21/3/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-TCCP-CCB ngày 30/9/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Ban Thường vụ TW Hội cựu chiến binh Việt Nam, về việc thành lập Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước;

Để triển khai thực hiện xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

UBND tỉnh Lâm Đồng Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm quán triệt chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Hội cựu chiến binh ở cơ quan, đơn vị mình và tạo điều kiện cho Hội họat động theo đúng nội dung các văn bản nêu trên.

2.Các cơ quan hành chính sự nghịêp, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có từ 03 cựu chiến binh trở lên và đủ các điều kiện sau đây:

Cựu chiến binh có nguyện vọng thành lập tổ chức Hội thì làm đơn xin lập tổ chức Hội.

Được cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhất trí tán thành.

Thì được Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cấp trên trực tiếp xem xét ra Quyết định tổ chức thành lập Hội cựu chiến binh ở cơ quan.

3. Việc tổ chức và họat động của tổ chức Hội cựu chiến binh phải thực hiện đúng những quy định tại Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-TCCP-CCB ngày 30/9/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Ban Thường vụ TW Hội cựu chiến binh Việt Nam đã hướng dẫn (kèm theo Chỉ thị này).

4. Ban Tổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về trình tự, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức Hội cựu chiến binh ở từng cơ quan đơn vị.

Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm xây dựng kế họach thành lập Hội cựu chiến binh ở các cấp, để các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước triển khai tổ chức Hội ở cơ quan đơn vị được thuận lợi.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị này, các cơ quan đơn vị có khó khăn, vướng mắc thì phản ảnh về Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Thường trực Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng để cùng phối hợp giải quyết và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ./.

 

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Đức Lợi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/1998/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu58/1998/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/1998
Ngày hiệu lực24/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/1998/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 58/1998/CT-UB tổ chức hoạt động Hội cựu chiến binh cơ quan hành chính sự nghiệp Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 58/1998/CT-UB tổ chức hoạt động Hội cựu chiến binh cơ quan hành chính sự nghiệp Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu58/1998/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐặng Đức Lợi
        Ngày ban hành24/12/1998
        Ngày hiệu lực24/12/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 58/1998/CT-UB tổ chức hoạt động Hội cựu chiến binh cơ quan hành chính sự nghiệp Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 58/1998/CT-UB tổ chức hoạt động Hội cựu chiến binh cơ quan hành chính sự nghiệp Lâm Đồng