Chỉ thị 58/CT-UB

Chỉ thị 58/CT-UB năm 1977 về việc lập danh mục thiết bị phụ tùng thay thế nhập khẩu 1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 58/CT-UB lập danh mục thiết bị phụ tùng thay thế nhập khẩu 1978 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 58/CT-UB lập danh mục thiết bị phụ tùng thay thế nhập khẩu 1978


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 58/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LẬP DANH MỤC THIẾT BỊ PHỤ TÙNG THAY THẾ NHẬP KHẨU 1978

Kính gởi :

- Ông Giám đốc các Sở, các Ngành
- Ông Giám đốc, Chủ nhiệm các công ty thuộc các Sở
- Ông Giám đốc Công ty vật tư tổng hợp và các ông Giám đốc c ác công ty vật tư TP.

 

Trong hai năm 1976 và 1977, các cơ sở sản xuất tại thành phố Hồ chí Minh đều có lập danh mục các loại thiết bị phụ tùng thay thế xin nhập khẩu và các cơ quan tổng hợp của Thành phố cũng đã báo cáo xin Trung ương cũng như đề nghị ngành dọc nhập cho thành phố, nhưng kết quả đến nay hầu như không có loại nào về đến các cơ sở để xử dụng thay thế cho các loại phụ tùng bị hao mòn, hư hỏng. Tình trạng này làm ảnh hưởng không ít đến sản xuất, đến việc xử dụng đến mức tối đa và có hiệu quả các thiết bị, máy móc và gây không ít khó khăn trong việc huy động năng lực sản xuất nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được giao.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và giúp cho Thành phố có căn cứ kiến nghị với Trung ương xin cho Thành phố ta được sử dụng kim ngạch nhập khẩu một số loại thiết bị, phụ tùng thay thế, ngoài số thiết bị, phụ tùng thay thế mà các ngành dọc đã hứa nhập cho các cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh(chỉ tính riêng cho phần xí nghiệp, cơ sở sản xuất do thành phố quản lý, không tính các cơ sở sản xuất, xí nghiệp do Trung ương quản lý nằm tại Thành phố), trong năm 1978 và các năm sau của nhiệm vụ kế hoạch 1978-1980. Sau khi đã làm việc nhiều lần và có sự thống nhất với Ủy ban kế hoạch nhà nước, Bộ Ngoại thương, vật tư về thể thức và cách làm danh mục các loại thiết bị, phụ tùng thay thế nhập khẩu cho Thành phố năm 1978 và căn cứ vào ý kiến cuộc họp giữa các Sở, Ngành và các cơ sở sản xuất do Ủy ban kế hoạch Thành phố chủ trì ngày 7 tháng 10 năm 1977. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tất cả các Sở, các Ngành có yêu cầu nhập khẩu thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ cho yêu cầu sản xuất 1978, hoàn thành ngay một số việc sau đây:

1/- Năm 1978 Nhà nước chưa thông báo sẽ dành cho Thành phố ta được sử dụng kim ngạch nhập khẩu dành nhập thiết bị và phụ tùng thay thế theo yêu cầu kế hoạch sản xuất 1978, vì chưa biết các cơ sở sản xuất tại Thành phố có yêu cầu đến mức độ nào và yêu cầu nhập đó các ngành quản lý dọc của Trung ương đã giải quyết được bao nhiêu.

Để Ủy ban nhân dân Thành phố có căn cứ trình Trung ương xin được sử dụng một khoản kim ngạch sử dụng cho yêu cầu nhập khẩu nêu trên, Ủy ban đề nghị các xí nghiệp và cơ sở sản xuất các ngành, các sở sản xuất lập ngay danh mục hàng nhập khẩu dựa theo những nguyên tắc nêu sau :

a) Đây chỉ là danh mục hàng nhập khẩu những loại thiết bị, phụ tùng thay thế chuyên dùng, đặc biệt, không bao gồm những loại vật tư nguyên nhiên vật liệu thông thường như xăng, dầu, mỡ, sắt thép; các loại hóa chất thông dụng và cơ bản như các loại acid, soude...; các loại thiết bị bổ sung trang bị mới có tính chất thiết bị toàn bộ.

b/ Danh mục hàng nhập khẩu 1978 của các cơ sở, các ngành sản xuất có sự quản lý của ngành dọc (quản lý của Tổng công ty hoặc Bộ) đều cần có sự liên hệ, làm việc với các cơ quan đó và có sự xác nhận của ngành dọc là những loại danh mục xin kim ngạch Trung ương nhập ở Thành phố không nằm trong đơn hàng nhập khẩu của ngành dọc đã tổng hợp trong đơn hàng của ngành, để tránh tình trạng tổng hợp 2 lần cùng 1 loại mặt hàng, mặt khác thành phố cũng không có quyền xin nhập những thứ gì do các ngành quản lý và lo việc nhập khẩu

Thí dụ: Đơn đặt hàng của công ty dệt Hồng Gấm thuộc Sở Công nghiệp trước tiên cần có ý kiến của tổng công ty dệt hoặc Công ty vật tư Bộ công nghiệp nhẹ xác nhận mấy trăm danh mục, đã có những loại danh mục nào do ngành nhập, số danh mục khác còn lại vì lý do nào đó, hoặc do số lượng ít quá, hoặc do loại mặt hàng chỉ do địa phương sản xuất không có tính chất của cả nước không nằm trong danh mục quản lý của ngành dọc, hoặc do nhiệm vụ mở rộng sản xuất cần bổ sung một vài loại thiết bị lẻ mà ngành dọc không đảm trách nhập thì các ngành, sở đề nghị các cơ quan hữu quan đó xác nhận và lập lại thành một bản danh mục để Ủy ban kế hoạch thành phố tổng hợp xin kim ngạch nhập chung cho Thành phố.

2/- Để có được ý kiến của ngành dọc và sự xác nhận cần thiết nhằm tránh xin nhập có thứ 2 lần, có thứ lại không có ai lo nhập, đề nghị các Ban Giám đốc Sở chịu trách nhiệm tổng hợp danh mục hàng xin nhập khẩu của đơn vị mình, cử các đồng chí có trách nhiệm của Sở làm việc trực tiếp với ngành hữu quan một cách cụ thể và có trách nhiệm với từng danh mục, có sự thống nhất loại mặt hàng nào đó do ngành dọc quản lý và lo nhập, loại nào đó địa phương xin Trung ương nhập (tự lo lấy), mức các cơ quan quản lý ngành dọc, làm việc với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ sản xuất theo chỉ tiêu kế hoạch để sau này tránh việc đổ lỗi cho nhau khi nhiệm vụ sản xuất không hoàn thành do thiếu phụ tùng thay thế.

3/- Sau khi có ý kiến và xác nhận của các cơ quan hữu quan ngành dọc, đề nghị các Sở, các ngành tập hợp lại những danh mục mà ngành dọc không quản lý được hoặc vì lý do nào đó không chịu trách nhiệm nhập thành bản danh mục hàng nhập khẩu của đơn vị mình gởi đến Ủy ban kế hoạch thành phố 3 bản (Phòng thương nghiệp). Ủy ban kế hoạch Thành phố có trách nhiệm căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất của năm 1978, tổng hợp, cân đối lập thành danh mục hàng xin nhập khẩu 1978 của thành phố trình Ủy ban nhân dân xét duyệt trước khi báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành hữu quan ở Trung ương.

Chú ý:Yêu cầu các ngành khi gởi phần danh mục hàng của ngành mình xin Thành phố nhập khẩu cho 1978, gởi kèm theo cả ý kiến và bản xác nhận của ngành dọc về danh mục hàng nhập khẩu để Ủy ban kế hoạch Thành phố trình Ủy ban kế hoạch nhà nước, Bộ Ngoại thương nhằm tránh việc trùng lắp trong việc nhập khẩu.

4/- Danh mục hàng nhập khẩu 1978 gởi về Ủy ban kế hoạch Thành phố đề nghị làm đúng như biểu mẫu đã phổ biến trong cuộc họp ngày 7/10/1977 cho các ngành, sở.

Thời gian gởi về Ủy ban kế hoạch chậm nhất hết ngày 31/10/77 để kịp tổng hợp trình Trung ương.

Việc lập danh mục hàng nhập khẩu hàng năm là một công tác khó khăn, khá phức tạp, vất vả lại đòi hỏi có sự chính xác kịp thời, đặt biệt năm 1978, năm mà Thành phố ta phải vươn lên, mạnh dạn cải tiến cách lập danh mục hàng nhập khẩu theo kiểu cách củ, nên chắc chắn các Sở, các ngành sẽ lại gặp không ít khó khăn, mất nhiều thì giờ, nhưng không có cách nào khác là chúng ta phải chịu khó khắc phục những điều ấy để cố gắng trong năm 1978 này Thành phố ta có căn cứ xin kim ngạch nhập của Trung ương.

Vì tính chất cần thiết và yêu cầu khẩn trương chính xác của công ty nhập khẩu và cũng vì lợi ích thiết thực của các ngành sản xuất tại Thành phố, Ủy ban nhân dân yêu cầu các đồng chí Giám đốc các Sở, các đồng chí đứng đầu các ngành trong Thành phố cố gắng thực hiện đúng những điểm nêu trong bản chỉ thị này và gởi bản tổng hợp đúng thời gian về Ủy ban kế hoạch Thành phố.

 

 

Nơi gửi :
- Như trên
- TVTU để biết

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu58/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/1977
Ngày hiệu lực21/10/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 58/CT-UB lập danh mục thiết bị phụ tùng thay thế nhập khẩu 1978


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 58/CT-UB lập danh mục thiết bị phụ tùng thay thế nhập khẩu 1978
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu58/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành21/10/1977
        Ngày hiệu lực21/10/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 58/CT-UB lập danh mục thiết bị phụ tùng thay thế nhập khẩu 1978

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 58/CT-UB lập danh mục thiết bị phụ tùng thay thế nhập khẩu 1978