Chỉ thị 60/CT-UB

Chỉ thị 60/CT-UB năm 1977 hệ thống hóa pháp luật của ngành công, thương nghiệp, quản lý nhà đất, công an, lương thực, giao thông vận tải và thuế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 60/CT-UB năm 1977 hệ thống hóa pháp luật của ngành công thương nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 3011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2008.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 60/CT-UB năm 1977 hệ thống hóa pháp luật của ngành công thương nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/CT-UB

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC HỆ THỐNG HÓA PHÁP LUẬT CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG NGHIỆP, QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT, CÔNG AN, LƯƠNG THỰC, GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THUẾ

Để bảo đảm việc quản lý các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, về mặt pháp chế, chúng ta đã có nhiều luật lệ, chánh sách. Tuy chưa phải đầy đủ, nhưng về cơ bản đã có những quy định cần thiết.

Tuy nhiên, thời gian qua, đối với những quy định hiện có, việc thi hành chưa được sát đúng, từng nơi từng lúc còn có thiếu sót, có những trường hợp vi phạm tác hại nghiêm trọng đến quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động và lợi ích của Nhà nước.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng đó là việc một số cán bộ, nhân viên chưa biết luật lệ của ngành mình, chưa nắm vững hoặc chưa hiểu đúng nội dung các văn bản. Mặt khác, về phía nhân dân, nhiều người cũng chưa biết, chưa quen với luật lệ mới, nên có trường hợp chưa tuân thủ đầy đủ và không có điều kiện để giám sát việc thi hành của cơ quan Nhà nước.

Để có cơ sở góp phần tích cực chấn chỉnh lại tình hình, từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước, quản lý sản xuất và đời sống của nhân dân đi vào nề nếp, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động đúng với tinh thần nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ Thành phố và 3 nghị quyết của kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương tiến hành việc hệ thống hóa luật lệ ở các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các cấp, trước hết, ở các ngành trọng điểm sau đây, thường xuyên có quan hệ với nhân dân và phải vận dụng nhiều luật lệ để thừa hành nhiệm vụ mình :

1. Sở Công an,

2. Sở Thương nghiệp,

3. Sở Lương thực,

4. Sở Giao thông vận tải,

5. Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng,

6. Sở Thuế,

7. Sở Công nghiệp.

Nội dung luật lệ cần hệ thống hóa gồm những văn bản pháp quy của Trung ương, của Ủy ban nhân dân Thành phố và những quy định, thể lệ đã ban hành của ngành về hoạt động của ngành.

Yêu cầu là :

- Để cho cán bộ nhân viên trong ngành nắm được hệ thống luật lệ mà ngành phải thi hành, đưa hoạt động của cơ quan Nhà nước đi vào khuôn phép.

- Phát hiện những điểm không phù hợp và có những đề nghị sửa đổi bổ sung cần thiết.

- Công bố cho nhân dân biết.

Mỗi ngành cần tiến hành các bước như sau :

1. Làm cho cán bộ nhân viên làm việc nầy thông suốt ý nghĩa của công tác hệ thống hóa.

2. Tổ chức xúc tiến việc hệ thống hóa các pháp luật hiện hành của ngành, theo từng loại quan hệ, từng vấn đề, và từng mặt hoạt động chủ yếu.

3. Tập hợp, sắp xếp có trật tự và có hệ thống các loại văn bản pháp quy hiện hành.

4. Soát xét để phát hiện và đề nghị cấp có thẩm quyền có những sửa đổi, bổ sung cần thiết nếu có những quy định không phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, hoặc hướng dẫn thi hành những quy phạm chưa được rõ ràng.

5. Phổ biến cho cán bộ và công bố cho nhân dân biết để thi hành.

Đây là một công tác quan trọng, khẩn trương nhằm góp phần vào việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Đề nghị các đồng chí giám đốc các ngành nêu trên chú ý vấn đề này và có kế hoạch tiến hành trong các tháng tới.

Ban Pháp chế Thành phố có trách nhiệm :

- Phối hợp với các ngành liên quan trong công tác hệ thống hóa này và hướng dẫn phương pháp cần thiết cho cán bộ pháp chế của các ngành trên.

- Theo dõi và báo cáo với thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch của các ngành nói trên.

- Đồng thời, nghiên cứu để trình với Ủy ban nhân dân Thành phố đề án kế hoạch chung về việc hệ thống hóa pháp luật hiện hành của tất cả các ngành trong thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu60/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/1977
Ngày hiệu lực24/10/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2008
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 60/CT-UB năm 1977 hệ thống hóa pháp luật của ngành công thương nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 60/CT-UB năm 1977 hệ thống hóa pháp luật của ngành công thương nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu60/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành24/10/1977
        Ngày hiệu lực24/10/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2008
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 60/CT-UB năm 1977 hệ thống hóa pháp luật của ngành công thương nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 60/CT-UB năm 1977 hệ thống hóa pháp luật của ngành công thương nghiệp