Quyết định 3011/QĐ-UBND

Quyết định 3011/QĐ-UBND năm 2008 về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1991/STP-KTrVB ngày 07 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 14 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực thi hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (kèm danh mục văn bản);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP HĐ-UB: Các PVP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (PC-Tg) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1

Quyết định số 2661/1999/QĐ-UB-NC ngày 10 tháng 5 năm 1999 về phân chia địa hạt chứng nhận các giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài trên địa bàn huyện cho các phòng Công chứng nhà nước.

2

Quyết định số 8016/QĐ-UB-NC ngày 27 tháng 12 năm 1999 về việc ủy nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp thành phố ký công văn từ chối giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

3

Quyết định số 35/2001/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2001 về ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tư pháp thành phố thực hiện một số việc liên quan đến thủ tục cho, nhận con nuôi.

4

Quyết định số 294/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng.

5

Quyết định số 55/2005/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 2005 về công chứng, chứng thực bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

6

Quyết định số 67/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 5 năm 2005 về chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2005.

7

Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 về ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2006.

8

Chỉ thị số 60/CT-UB ngày 24 tháng 10 năm 1977 về việc hệ thống hóa pháp luật của các ngành công nghiệp, thương nghiệp, quản lý nhà đất, công an, lương thực, giao thông vận tải và thuế.

9

Chỉ thị số 71/CT-UB ngày 21 tháng 11 năm 1977 về việc thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu.

10

Chỉ thị số 44/CT-UB ngày 03 tháng 11 năm 1989 về việc thực hiện rà soát các văn bản pháp quy.

11

Chỉ thị số 14/CT-UB ngày 30 tháng 3 năm 1990 về việc xúc tiến thành lập các tổ chức giám định tư pháp tại thành phố.

12

Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 13 tháng 4 năm 1989 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/HĐBT ngày 01 tháng 02 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về thủ tục kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.

13

Chỉ thị số 20/2000/CT-UB-NC ngày 01 tháng 8 năm 2000 về tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

14

Chỉ thị số 17/2002/CT-UB ngày 19 tháng 8 năm 2002 về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoTừ số 54 đến số 55
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành15/07/2008
       Ngày hiệu lực15/07/2008
       Ngày công báo01/08/2008
       Số công báoTừ số 54 đến số 55
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 3011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 3011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành

             • 15/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực