Chỉ thị 71/CT-UB

Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch hộ khẩu đã được thay thế bởi Quyết định 3011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2008.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch hộ khẩu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/CT-UB

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU

Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu của công tác kế hoạch, công tác chỉ đạo và quản lý của nhà nước, Thành phố ta đã tiến hành việc đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. Nhưng 2 mặt công tác này còn tách rời nhau, đã làm mất thì giờ của nhân dân trong việc đi lại.

Để bớt phiền hà cho nhân dân theo Nghị quyết kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân Thành phố ngày 8/9/1977 ;

Theo Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1961 và Nghị định 32/CP ngày 29/2/1966 củA Hội đồng Chánh phủ về công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và Thống nhất 2 mặt công tác này ; Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương tiến hành thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu trong toàn thành phố kể từ ngày 01/12/1977 do ngành công an phụ trách dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp.

Ở các huyện ngoại thành, Ủy ban nhân dân xã phân công 1 đồng chí Phó công an xã phụ trách công tác hộ khẩu và hộ tịch. Ở các quận nội thành, Ủy ban nhân dân quận tổ chức thống nhất bộ phận công tác đăng ký hộ tịch và hộ khẩu và giao công an quận trực tiếp phụ trách. Ở Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố cùng Sở Công an Thành phố bàn kế hoạch thống nhất bộ phận hộ tịch của Văn phòng Ủy ban với bộ phận quản lý hộ khẩu của Sở Công an và giao Sở Công an trực tiếp phụ trách.

Để công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu đạt yêu cầu : thuận tiện, dễ dàng cho nhân dân, đồng thời bảo đảm đăng ký được đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng thủ tục pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân, cơ quan công an các cấp và các ngành có liên quan :

1- Tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa, thủ tục của công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu để mọi công dân chấp hành một cách tự giác, đầy đủ, đồng thời giám sát việc thi hành của cơ quan chánh quyền các cấp trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động.

2- Tổ chức thống nhất bộ phận hộ tịch và bộ phận hộ khẩu ở quận nội thành và huyện, xã ngoại thành. Ủy ban nhân dân quận, huyện giúp cơ quan công an chọn cán bộ và địa điểm thích hợp cho công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. Cần bố trí cho đăng ký sinh, tử, kết hôn riêng. Kinh phí cho công tác đăng ký hộ tịch do ngân sách địa phương đài thọ như từ trước đến nay.

Công tác đăng ký hộ tịch hộ khẩu vừa là công tác nghiệp vụ, vừa là công tác quần chúng, Sở Công an Thành phố cần có kế hoạch toàn diện hướng dẫn và giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tốt 2 mặt công tác này, thường xuyên báo cáo tình hình cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi gởi :
-Phủ Thủ tướng
-Bộ Nội vụ
-Các đ/c TTUB
-Văn phòng Thành ủy
-Các Ban, ngành, sở
-UBND các quận, huyện
-Sở Công an (30.b)
-Lưu
TD. 130

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu71/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/1977
Ngày hiệu lực24/11/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2008
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch hộ khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch hộ khẩu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu71/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành24/11/1977
        Ngày hiệu lực24/11/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2008
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch hộ khẩu

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch hộ khẩu