Quyết định 294/2003/QĐ-UB

Quyết định 294/2003/QĐ-UB điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 294/2003/QĐ-UB điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng đã được thay thế bởi Quyết định 3011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 294/2003/QĐ-UB điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 294/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH THẨM QUYỀN ĐỊA HẠT CÔNG CHỨNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 về thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc ; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình ; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ và huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 5181/QĐ-UB số 5182/QĐ-UB số 5183/QĐ-UB và số 5184/QĐ-UB ngày 27 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ định Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 3075/STP-TC ngày 03 tháng 12 năm 2003 và Giám đốc Sở Nội Vụ tại Tờ trình số 163/TCCQ ngày 08 tháng 12 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp như sau :

1.1. Phòng Công chứng số 2 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận 5, quận 6, quận 8, quận 11, quận Bình Tân và hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại huyện Bình Chánh.

1.2. Phòng Công chứng số 4 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận 10, quận Tân Bình, quận Tân Phú và hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

1.3. Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 3 : Thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản giữ nguyên theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 201/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.4. Phòng Công chứng số 5 : Thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản giữ nguyên theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 200/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2003.

Bãi bỏ quy định về địa hạt công chứng của Phòng Công chứng số 2, Phòng Công chứng số 4 tại khoản 1.2 và khoản 1.3, Điều 1, Quyết định số 201/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội Vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Trưởng Phòng Công chứng số 1, Trưởng Phòng Công chứng số 2, Trưởng Phòng Công chứng số 3, Trưởng Phòng Công chứng số 4 và Trưởng Phòng Công chứng số 5 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 


Nơi nhận :   
- Như điều 3  
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành Ủy, Ban Tổ chức Thành Ủy
- Ban An ninh Nội chính Thành Ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Sở Nội Vụ (2b), Công an thành phố (PC13)
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Tòa án nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Báo, Đài
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH, NC (2b)
- Lưu (VX-Hg)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 294/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu294/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2003
Ngày hiệu lực02/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 294/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 294/2003/QĐ-UB điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 294/2003/QĐ-UB điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu294/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành15/12/2003
        Ngày hiệu lực02/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 294/2003/QĐ-UB điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 294/2003/QĐ-UB điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng