Chỉ thị 65/CT-UB

Chỉ thị 65/CT-UB năm 1979 về việc thu thập tài liệu, tang chứng để tố cáo tội ác của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 65/CT-UB thu thập tài liệu, tang chứng tố cáo tội ác bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc đã được thay thế bởi Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 65/CT-UB thu thập tài liệu, tang chứng tố cáo tội ác bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 65/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 1979

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THU THẬP TÀI LIỆU, TANG CHỨNG ĐỂ TỐ CÁO TỘI ÁC CỦA BỌN BÀNH TRƯỚNG VÀ BÁ QUYỀN TRUNG QUỐC

Với vị trí là một trung tâm quan trọng của cả nước, lại có đông người Hoa, thành phố ta ngay từ sau ngày vừa được giải phóng đã là đối tượng gây rối, phá hoại của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc. Cơ sở phản động của chúng tại đây đã phối hợp với các tổ chức phản động tay sai đế quốc tìm mọi cách gây rối về kinh tế và chính trị nhằm ngăn trở và phá hoại công cuộc cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa của thành phố, tạo không khí chính trị không ổn định để kết hợp với sức ép từ bên ngoài (chiến tranh biên giới Tây-Nam, đe dọa chiến tranh và gây chiến tranh ở biên giới phía Bắc), hòng gây bạo loạn lật đổ chính quyền ta. Hiện nay, mặc dù đã thất bại nặng, chúng vẫn còn toan tính nhiều âm mưu, thủ đoạn mới đối với cả nước ta và riêng đối với thành phố ta. Để sẵn sàng làm thất bại mọi bước phiêu lưu mới của chúng, nhân dân thành phố ta cùng với cả nước đang thực hiện Lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Lệnh Tổng động viên của Nhà nước, ra sức khắc phục khó khăn ổn định đời sống, tăng cường quốc phòng và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng thành phố.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, một yêu cầu quan trọng là phải làm cho mọi tầng lớp nhân dân thành phố nhận thức rõ kẻ thù mới, hiểu sâu sắc bản chất và dã tâm của chúng. Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã có những chủ trương, biện pháp về vấn đề này. Nay Hội đồng Chính phủ có quyết định thành lập Ủy ban điều tra tội ác xâm lược của bọn phản động Trung Quốc. Phủ Thủ tướng cũng vừa có thông tư số 111/BT ngày 4/5/1979 hướng dẫn thực hiện quyết định trên. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố, và căn cứ chủ trương trên của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Ủy ban nhân dân các quận, huyện, tất cả các ngành, đoàn thể thành phố cần tổ chức thu thập mọi tài liệu, tang chứng, hiện vật về âm mưu hoạt động phá hoại của bọn phản động Trung Quốc tại địa phương mình, ngành mình, đoàn thể mình trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Sở Văn hóa và thông tin có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc này, chú ý các quận, huyện điểm (tham khảo thông tư số 112/UBĐT ngày 18/4/1979 của Ủy ban điều tra).

2/ Sở Văn hóa và thông tin được ủy nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành Công an, Quân sự, Cải tạo, Tòa án nhân dân và các quận, huyện, ban ngành có liên quan tổ chức tập hợp các tài liệu, tang chứng hiện vật và giới thiệu bằng nhiều hình thức để tố cáo tội ác phá hoại của bọn phản động Trung Quốc đối với thành phố, và cung cấp những tài liệu cần thiết cho Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh xâm lược của Trung quốc (nếu xét cần tổ chức 1 nơi trưng bày chứng tích thì Sở kiến nghị).

3/ Trong việc thu thập và giới thiệu các tài liệu, tang chứng nói trên, cần chọn lọc những tài liệu, tang chứng đã được kết luận, có sức thuyết phục, chỉ rõ đích danh thủ phạm là bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc. Đồng thời cũng giới thiệu bằng những chứng cứ và hình ảnh cụ thể tình hình đấu tranh của các tầng lớp nhân dân thành phố ta, kể cả đông đảo bà con lao động người Hoa chống lại âm mưu thủ đoạn của bọn phản động Trung Quốc.

4/ Việc làm trên đây cần được bắt đầu ngay. Sở Văn hóa và thông tin tổ chức sơ kết bước đầu và tổ chức giới thiệu chứng tích tội ác của bọn bành trướng Trung Quốc vào ngày 01/10/1979 (đề cương cần được Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố duyệt trước).

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu65/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/1979
Ngày hiệu lực29/05/1979
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 65/CT-UB thu thập tài liệu, tang chứng tố cáo tội ác bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 65/CT-UB thu thập tài liệu, tang chứng tố cáo tội ác bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu65/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Quang Chánh
        Ngày ban hành29/05/1979
        Ngày hiệu lực29/05/1979
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 65/CT-UB thu thập tài liệu, tang chứng tố cáo tội ác bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 65/CT-UB thu thập tài liệu, tang chứng tố cáo tội ác bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc