Chỉ thị 66/CT-UB

Chỉ thị 66/CT-UB năm 1978 triển khai công tác cải tạo và xây dựng hệ thống trạm xăng dầu và lực lượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 66/CT-UB triển khai công tác cải tạo xây dựng hệ thống trạm xăng dầu lực lượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 66/CT-UB triển khai công tác cải tạo xây dựng hệ thống trạm xăng dầu lực lượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số : 66/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 1978

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM XĂNG DẦU VÀ LỰC LƯỢNG TƯ NHÂN KINH DOANH VẬN TẢI NHIÊN LIỆU.

Để thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của Thành ủy, thành phố phải căn bản hoàn thành công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh trong năm 1978;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định:

1. Giao cho Công ty Vật tư tổng hợp thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai ngay đề án cải tạo và xây dựng lại ngành xăng dầu thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; kết hợp chặt chẽ với chánh quyền, đoàn thể địa phương cùng với các ngành có liên quan tổ chức chỉ đạo thực hiện công cuộc cải tạo các trạm xăng dầu và lực lượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu (kể cả đường bộ và đường sông) trong toàn thành phố.

Công ty xăng dầu thuộc Công ty Vật tư tổng hợp thành phố là đơn vị quản lý theo ngành, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến hành (bao gồm nội dung, chính sách, biện pháp và tiến độ công tác cụ thể), tổ chức lực lượng, tập huấn cho cán bộ có đủ khả năng hoàn thành công cuộc cải tạo nhanh, gọn, triệt để và đúng thời gian quy định. Đồng thời phải khẩn trương xây dựng lực lượng quốc doanh chuyên ngành, tổ chức sắp xếp lại mạng lưới vận chuyển và phân phối nhiên liệu một các cân đối và hợp lý bảo đảm phục vụ tốt cho yêu cầu trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở đó cân đối lại các phương tiện và có sự phân công quản lý xe bồn giữa công ty với các ngành hợp lý nhất. Đối với cây xăng, Công ty Vật tư tổng hợp chịu trách nhiệm quản lý xuyên suốt đến các quận, huyện.

2. Tài sản của những công ty nước ngoài đã được công quản và những phương tiện chuyên dùng của tư nhân đã được trưng dụng (kể cả tài sản số người phạm pháp, chạy đi nước ngoài chưa được xử lý, do cơ quan Nhà nước hiện đang quản lý) phải đăng ký và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng cứ để giải quyết theo đúng chủ trương, chính sách và luật pháp của Nhà nước đã ban hành.

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa độc quyền kinh doanh và quản lý toàn bộ ngành xăng dầu. Tư nhân không được phép hành nghề.

3. Đối với những trạm xăng dầu đã có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Giao thông vận tải và Sở Thương nghiệp, và đối với các trạm xăng dầu cho Công ty xăng dầu khu vực II (Bộ Vật tư) đang quản lý, tạm thời để các ngành tiếp tục quản lý.

Nhưng để thống nhất cải tạo thì ngành xăng dầu thành phố phải có kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ cụ thể các ngành này cải tạo theo đúng chính sách.

4. Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố và các ngành có liên quan, Thương nghiệp, Giao thông vận tải, Tài chánh, Thuế, Ủy ban Kế hoạch, Chánh quyền và đoàn thể các cấp có nhiệm vụ theo dõi giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ cùng ngành chủ quản tiến hành công tác cải tạo và xây dựng ngành xăng dầu thành phố đạt kết quả tốt.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu66/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/1978
Ngày hiệu lực29/11/1978
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 66/CT-UB triển khai công tác cải tạo xây dựng hệ thống trạm xăng dầu lực lượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 66/CT-UB triển khai công tác cải tạo xây dựng hệ thống trạm xăng dầu lực lượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu66/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thành Công
        Ngày ban hành29/11/1978
        Ngày hiệu lực29/11/1978
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 66/CT-UB triển khai công tác cải tạo xây dựng hệ thống trạm xăng dầu lực lượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 66/CT-UB triển khai công tác cải tạo xây dựng hệ thống trạm xăng dầu lực lượng tư nhân kinh doanh vận tải nhiên liệu