Chỉ thị 67/CT-UB

Chỉ thị 67/CT-UB năm 1977 về tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung cho các xã kinh tế mới trong mùa khô 1977 – 1978, 1978 – 1979 và 1979 - 1980 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 67/CT-UB tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung xã kinh tế mới mùa khô 1977 – 1978 1978 – 1979 1979 - 1980 đã được thay thế bởi Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 67/CT-UB tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung xã kinh tế mới mùa khô 1977 – 1978 1978 – 1979 1979 - 1980


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 67/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHUNG CHO CÁC XÃ KINH TẾ MỚI TRONG MÙA KHÔ 1977 – 1978, 1978 – 1979 VÀ 1979 - 1980

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ vòng 2 của Thành phố đã chỉ rõ : “Cùng với việc xây dựng các công trường thủ công, mỗi quận phải chuẩn bị khung cán bộ cơ sở, cùng với đồng bào để xây dựng bộ máy quản lý xã, ấp kinh tế mới. Số lượng đội ngũ cán bộ này sẽ tương xứng với số lượng đồng bào được đi ở từng phường, từng quận (kể cả các loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên).

Đội ngũ cán bộ này sẽ được đào tạo, bồi dưỡng về năng lực lãnh đạo, về công tác chính quyền, quản lý kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội, v.v... ; sẽ cùng với số cán bộ địa phương các tỉnh bạn và số tự vệ, thanh niên xung phong trưởng thành trong quá trình xây dựng tại các công trường thủ công mà hình thành bộ máy quản lý xã, ấp kinh tế mới”.

Vừa qua, ta chưa có sự quan tâm đầy đủ đến bộ máy quản lý cho 82 xã kinh tế mới mà Thành phố đã đưa dân đến, nên việc trực tiếp chăm lo đời sống, sản xuất của đồng bào còn nhiều thiếu sót, đời sống nhân dân nơi đó đến nay còn rất nhiều khó khăn.

Căn cứ vào tinh thần cuộc họp với các sở, quận do Ủy ban Kế hoạch Thành phố chủ trì ngày 31-10-1977 bàn về việc triển khai công tác đào tạo cán bộ khung xã kinh tế mới, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các ban, ngành, sở và các quận lập kế hoạch cụ thể đào tạo cán bộ cho vùng kinh tế mới sắp triển khai tới đây.

1- Về chỉ tiêu : Căn cứ vào tiến độ xây dựng đưa dân đi, đã được Phủ Thủ tướng và Bộ Nông nghiệp phê chuẩn. Tổng số cán bộ khung sẽ đào tạo từ 1977 đến 1980 phân bố theo ngành như sau :

a) Tổ chức đào tạo cán bộ chính quyền, đoàn thể xã kinh tế mới 980 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 294 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 448 người

- mùa khô 1979 – 1989 : 238 người

b) Tổ chức đào tạo giáo viên cấp I và mẫu giáo xã kinh tế mới 2.100 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 630 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 960 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 510 người

c) Tổ chức đào tạo cán bộ y tế, y tá xã kinh tế mới 700 người, trong đó:

- mùa khô 1977 – 1978 : 210 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 320 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 170 người

d) Tổ chức đào tạo cán bộ văn hóa, thông tin xã kinh tế mới 600 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 208 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 256 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 136 người

e) Tổ chức đào tạo cán bộ cửa hàng thương nghiệp, lương thực xã kinh tế mới 560 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 168 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 256 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 136 người

g) Đào tạo cán bộ hướng dẫn sản xuất nông nghiệp xã kinh tế mới 700 người, trong đó :

- mùa khô 1977 – 1978 : 210 người

- mùa khô 1978 – 1979 : 320 người

- mùa khô 1979 – 1980 : 170 người

Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo chung phải đảm bảo, nhưng từng thời kỳ, kế hoạch từng địa bàn xây dựng có thể thay đổi trong thực tiễn khi bắt tay vào thực hiện. Đây chỉ là số dự kiến để các ngành căn cứ làm kế hoạch đào tạo.

2- Về phân công phụ trách:

a- Ủy ban Kế hoạch cùng với Ban Kinh tế mới, Sở Tài chánh, Sở Lao động, Ban Tổ chức chánh quyền và các sở, ban, ngành có trách nhiệm đào tạo, liên hệ với các tổ chức đoàn thể có liên quan, lên kế hoạch đào tạo cán bộ từng ngành một cách toàn diện về chỉ tiêu, về thời gian đào tạo, phương thức đào tạo, chất lượng, kinh phí, v.v... trình Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt kế hoạch đào tạo từng ngành một.

b- Các sở, ban chịu trách nhiệm hướng dẫn tiêu chuẩn tuyển sinh. Các quận chịu trách nhiệm tuyển sinh theo số lượng và tiêu chuẩn hướng dẫn trong số người chuẩn bị đưa đi kinh tế mới theo khung tổ chức từng xã kinh tế mới của quận.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu67/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/1977
Ngày hiệu lực11/11/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 67/CT-UB tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung xã kinh tế mới mùa khô 1977 – 1978 1978 – 1979 1979 - 1980


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 67/CT-UB tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung xã kinh tế mới mùa khô 1977 – 1978 1978 – 1979 1979 - 1980
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu67/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành11/11/1977
        Ngày hiệu lực11/11/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 67/CT-UB tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung xã kinh tế mới mùa khô 1977 – 1978 1978 – 1979 1979 - 1980

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 67/CT-UB tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung xã kinh tế mới mùa khô 1977 – 1978 1978 – 1979 1979 - 1980