Chỉ thị 69/CT-UB

Chỉ thị 69/CT-UB năm 1977 về tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ, ngày lễ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 69/CT-UB tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc ngày nghỉ, ngày lễ đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 69/CT-UB tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc ngày nghỉ, ngày lễ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 69/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRỰC CƠ QUAN NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC VÀ CÁC NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ

Theo tinh thần chỉ thị của Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố ttrước đây, để bảo đảm kịp thời nắm tình hình và giải quyết các việc đột xuất của đơn vị, địa phương trong tình hình hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Kể từ nay các cơ quan, xí nghiệp, các sở, các đơn vị thuộc khối chánh quyền thành phố, các Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã phải cử cán bộ có thẩm quyền trực cơ quan trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, ngày lễ kể cả đêm và ngày.

2/ Nhiệm vụ của cán bộ trực là phải giải quyết những công việc đột xuất xảy ra trong cơ quan và địa phương mình, kịp thời báo cáo cho cấp trên và thủ trưởng trực tiếp của mình.

- Chịu trách nhiệm bảo vệ cơ quan,

- Nắm vững địa chỉ của các thủ trưởng cơquan để khi cần có thể triệu tập.

3/ Cán bộ, nhân viên trực ngày nghỉ, ngày lễ được nghỉ bù vào ngày khác. Khi phải thức để làm việc đêm, được hưởng chế độ bồi dưỡng làm đêm.

Các đồng chí giám đốc sở, các thủ trưởng cơ quan, các chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phuờng, xã quán triệt tinh thần chỉ thị này, tổ chức và có những quy định cụ thể bảo đảm cho cán bộ trực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhận được chỉ thị này, các nơi báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố số điện thoại trực các giờ nghỉ, ngày nghỉ, ngày lễ.

Điện thoại trực (ngoài giờ làm việc) của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố :

 - 92.378 : anh Hai Minh

 - 25.701 : anh Tám Thảo

 - 43.328 : anh Sáu Khanh

 - 22/505 : đội xe trực của Văn phòng Ủy ban.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu69/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/1977
Ngày hiệu lực19/11/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 69/CT-UB tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc ngày nghỉ, ngày lễ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 69/CT-UB tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc ngày nghỉ, ngày lễ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu69/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Đại
        Ngày ban hành19/11/1977
        Ngày hiệu lực19/11/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 69/CT-UB tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc ngày nghỉ, ngày lễ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 69/CT-UB tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc ngày nghỉ, ngày lễ