Chỉ thị 04/2011/CT-UBND

Chỉ thị 04/2011/CT- UBND về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 04/2011/CT- UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2011/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 30 tháng 3 năm 2011

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Trong năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tập trung chỉ đạo đầu tư lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương và đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, năm 2011 và những năm tiếp theo được dự báo sẽ còn gặp khó khăn trong việc bảo đảm cung cấp điện trong các tháng mùa khô nhất là khi hạn hán kéo dài. Trong khi đó, việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng còn chưa được triệt để, tiết kiệm điện chưa được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng xã hội, người dân và doanh nghiệp, còn gây lãng phí nguồn năng lượng chung.

Nhằm triển khai thực hiện tốt Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập tăng cường thực hiện ngay một số giải pháp sau:

            a) Đối với các cơ quan, công sở:

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn, …

+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 250C trở lên. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn nung sáng.

+ Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

b) Đối với việc chiếu sáng công cộng:

- Kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành, đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 259: 2001.

- Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm.

- Triển khai thực hiện đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính, điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý, phù hợp theo đặc điểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí điện.

- Khi thay thế đèn hư hỏng phải sử dụng nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, chiếu sáng đường phố sử dụng bóng đèn natri cao áp và thấp áp; chiếu sáng hẻm nhỏ và đường dành cho người đi bộ sử dụng bóng đèn natri thấp áp công suất nhỏ và đèn compact; chiếu sáng quảng trường dùng đèn metal halide. Khuyến khích sử dụng bóng đèn LED tại các vị trí thích hợp.

- Trong hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các dịp ngày lễ, ngày tết và các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh.

c) Đối với việc dùng điện cho sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ:

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa, bình nước nóng,…) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện, từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày; khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng compact hoặc bóng đèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện.

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện; trường hợp có yêu cầu đặc biệt, từ sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pano quảng cáo tấm lớn.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại,… tuân thủ nghiêm các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị Điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

2. Các doanh nghiệp sản xuất thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện sau:

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí… vào giờ cao điểm, không để các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%.

- Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca. Triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong các khu công nghiệp.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

3. Công ty Điện lực Hậu Giang có trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phân phối điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn mới tiếp nhận, phấn đấu giảm tổn thất ở khu vực này xuống còn 15% vào cuối năm 2011, còn 10% vào năm 2015.

- Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng cơ quan công sở, thông báo cho khách hàng và báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện.

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện; lập danh sách các hộ sản xuất theo thứ tự ưu tiên hạn chế ngừng, giảm mức cung cấp điện trong điều kiện thiếu điện, trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện đúng các quy định của Luật Điện lực, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài.

4. Sở Công Thương có trách nhiệm:

- Triển khai, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; tăng cường kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan công sở. Tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp và kết quả tiết kiệm điện, định kỳ hàng tháng báo cáo về Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách và quy định của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm điện; phổ biến các mô hình doanh nghiệp, công sở, cơ sở dịch vụ thương mại thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, doanh nghiệp biết và có những giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các giờ cao điểm.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương nhằm đảm bảo tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng của các đối tượng này. Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình sử dụng điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Hậu Giang, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Hậu Giang giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của khách hàng sử dụng điện, đề xuất lịch làm việc ba ca luân phiên phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng, nhằm điều chỉnh biểu đồ phụ tải, tránh phải hạn chế công suất khi xảy ra thiếu điện. Xử lý nghiêm đối với khách hàng sử dụng điện vi phạm biểu đồ công suất đã đăng ký.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Hậu Giang có giải pháp vận hành tối ưu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hậu Giang xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình, tin, bài về tiết kiệm điện; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

6. Chủ tịch UBND huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện tốt Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và nội dung Chỉ thị này tại địa phương mình.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý việc sử dụng điện tại đơn vị. Xây dựng quy chế sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với đơn vị Điện lực khu vực tổ chức đoàn kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý; xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt việc tiết kiệm điện trên địa bàn, giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng hợp lý.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc tiết kiệm điện.

8. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Thay thế Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 18/5/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

9. Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã và thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về UBND tỉnh để được chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (HN-TPHCM);
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- TT.HĐND,UBND tỉnh;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Cty ĐL HG, các Chi nhánh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng VB-TT);
- UBND huyện, thị xã, TP;
- Lưu: VT, NCTH. NH
D\NH\Chithi\CT tiet kiem dien 2011

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT.CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Nhơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2011
Ngày hiệu lực09/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 04/2011/CT- UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị số 04/2011/CT- UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Hậu Giang
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu04/2011/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýNguyễn Thành Nhơn
       Ngày ban hành30/03/2011
       Ngày hiệu lực09/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị số 04/2011/CT- UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Hậu Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 04/2011/CT- UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Hậu Giang

          • 30/03/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/04/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực