Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2008 tăng cường chỉ đạo thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông do tỉnh Phú Thọ ban hành

Chỉ thị số 11/CT-UBND 2008 tăng cường chỉ đạo biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 12/2011/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật đến 30/6/2011 hết hiệu lực Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 11/CT-UBND 2008 tăng cường chỉ đạo biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Việt Trì, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến: Các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tai nạn giao thông đã được kiềm chế. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông không giảm, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông còn thấp, các lỗi vi phạm thường xảy ra, người điều khiển xe cơ giới không chấp hành Luật Giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trong lúc say rượu bia, các xe vận tải hành khách chở quá số người quy định, tùy tiện đón, trả khách trên đường, các xe tải cơi nới thùng xe, không che phủ bạt, chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép của cầu đường gây ô nhiễm môi trường làm cho hệ thống cầu, đường bị xuống cấp nghiêm trọng; trên đường sông, tình trạng khai thác cát sỏi bừa bãi, các tàu thuyền chở hàng quá tải, nhiều bến bãi lập trái phép, một số đến đò ngang không đăng ký, phương tiện không đăng kiểm…

Trong 5 tháng đầu năm 2008, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 40 người, làm bị thương 13 người.

Để tiếp tục thực hiện: Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 118/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2007 - 2010; sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Kế hoạch số 909/C26-ĐB-ĐK ngày 02/6/2008 giữa Cục CSGTĐB - ĐS - Cục Đường bộ Việt Nam - Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tổ chức phối hợp lực lượng liên ngành tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2008, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông một cách đồng bộ trong năm 2008, phát động sâu rộng phong trào "Toàn dân tham gia giữ gìn ATGT" đến từng khu dân cư, tổ dân phố, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông trong nhân dân. Chỉ đạo các đội tuyên truyền viên, Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đợt tuyên truyền bằng khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi nhằm tác động tích cực đến nhận thức của người tham gia giao thông. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường thủy theo Kế hoạch số 2314/KH-BTC ngày 27/5/2008 của UB ATGT QG từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an các huyện, thành, thị tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các xe khách và các xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép của cầu đường, tập trung kiểm tra trên các tuyến đường quốc lộ có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, các nút giao thông quan trọng trong thành phố, thị trấn, thị xã, các tụ điểm đông dân cư, các đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông; thông báo cho UBND các huyện, thành, thị các điểm cần giải tỏa vi phạm hanh lang an toàn giao thông tổ chức lực lượng tháo dỡ, giải tỏa và phối hợp với chính quyền địa phương. Phối hợp, yêu cầu Trạm kiểm định 19-01V thông báo các phương tiện hết hạn lưu hành; không đăng kiểm cho các phương tiện vận tải tự ý cơi nới thùng xe để chở hàng quá tải, buộc chủ phương tiện cắt bỏ phần can cạp, cơi nới trước khi kiểm định.

3. Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường thủy, Công an các huyện, thành, thị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên đường. Từ ngày 16/6/2008 đến hết ngày 20/02/2009, phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông tổ chức thực hiện Kế hoạch liên ngành số 105/KHLN-CA-SGTVT ngày 10/6/2008 giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra xe khách, xe chở hàng quá khổ, quá tải trên các tuyến đường; chỉ đạo phòng CSGT đường thủy thực hiện nghiêm túc Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra bảo đảm trật tự ATGT đường thủy và khai thác cát sỏi trên sông; chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị mở đợt tổng kiểm tra, xử lý thật nghiêm đối với người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3 bánh, 4 bánh lưu hành trên đường theo quy định tại Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ. Đối với các phương tiện vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng hình phạt bổ sung, buộc lái xe, chủ xe hạ tải ngay, cắt bỏ phần cơi nới, can cạp thùng xe, tước GPLX theo quy định của pháp luật. Thực hiện thông báo cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã biết những vi phạm của cán bộ, công nhân viên và nhân dân theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức chiến dịch tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện giải tỏa các vật cản, công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, xóa bỏ các chợ họp lấn chiếm đường giao thông.

5. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quán triệt việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông tới cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên. Đưa việc chấp hành Luật giao thông vào bình xét thi đua của cá nhân, đơn vị năm 2008.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các lực lượng tham gia giữ gìn trật tự ATGT, tổ chức phát động, tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức, hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường. Đồng thời tự giác chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông.

Yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu trên đây. Thường trực Ban ATGT tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và Ủy ban ATGT QG.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Đình Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2008
Ngày hiệu lực20/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 11/CT-UBND 2008 tăng cường chỉ đạo biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 11/CT-UBND 2008 tăng cường chỉ đạo biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýĐặng Đình Vượng
        Ngày ban hành20/06/2008
        Ngày hiệu lực20/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị số 11/CT-UBND 2008 tăng cường chỉ đạo biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 11/CT-UBND 2008 tăng cường chỉ đạo biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Phú Thọ