Chỉ thị 17/CT.UB

Chỉ thị 17/CT.UB năm 2001 về việc quản lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chỉ thị số 17/2001/CT-UBND quản lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai đã được thay thế bởi Chỉ thị 04/2007/CT-UBND quản lý nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 17/2001/CT-UBND quản lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT.UB

Lào Cai, ngày 10 tháng 08 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp số 13/LCT ngày 11/02/1999 của Hội đồng nhà nước, Nghị định 84/HĐBT ngày 20/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều lệ thi hành Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký việc bảo hộ và sử dụng các đối tượng SHCN. Mặc dù vậy cho đến nay hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có chiều sâu và rộng khắp, chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chưa đáp ứng với tình hình phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động quản lý của các ngành chức năng và các doanh nghiệp về SHCN còn hạn chế.

Để quản lý có hiệu quả hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa hiện nay, căn cứ vào chương II, phần 6 của Bộ luật Dân sự, Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ; Nghị định 06/CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về SHCN; Nghị định 54/CP ngày 03/10/2000 của chính phủ về bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp, UBND tỉnh chỉ thị:

1. UBND các huyện, thị xã, các sở ban ngành và đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các Nghị định nói trên tới các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, cán bộ và quần chúng nhân dân.

2. Hội đồng xét duyệt đăng ký kinh doanh, Hội đồng xét duyệt các dự án đầu tư cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã trước khi cấp giấy phép phải kiểm tra tính hợp pháp các đối tượng SHCN của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, hướng dẫn các doanh nghiệp đến cơ quan quản lý, tiến hành đăng ký bảo hộ SHCN.

3. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh phải có trách nhiệm đăng ký bảo hộ các đối tượng SHCN mà đơn vị đang sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước gồm: sáng chế giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hóa, chuyển giao Li-xăng, xin phê duyệt và đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền SHCN.

4. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường là cơ quan quản lý, hướng dẫn đăng ký hoạt động bảo hộ quyền SHCN tại địa phương, có trách nhiệm:

a. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về SHCN, tổ chức thực hiện các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng tạo và hoạt động SHCN.

b. Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về SHCN trên địa bàn tỉnh, đề xuất với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp với pháp luật để hướng dẫn quản lý hoạt động SHCN tại địa phương.

c. Hướng dẫn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước, các liên doanh, các cơ sở sản xuất xác lập quyền SHCN tại Việt Nam gồm: Sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hóa, chuyển giao Li xăng, thẩm tra tính hợp pháp của các đối tượng SHCN đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

d. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về SHCN.

5. Sở Văn hóa – Thông tin- Thể thao trước khi cấp giấy phép xuất bản các loại nhãn hiệu hàng hóa, biển quảng cáo kinh doanh, dịch vụ phải kiểm tra tính hợp pháp về các đối tượng SHCN mà đơn vị, cá nhân được phép sử dụng.

6. Các cơ quan Quản lý thị trường, Công an và các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý SHCN trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực thi pháp luật về SHCN trên địa bàn tỉnh.

7. Sau một tháng kể từ ngày ban hành chỉ thị này, yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh cần tiến hành đăng ký, thẩm tra tính hợp pháp của các đối tượng bảo hộ quyền SHCN tại cơ quan quản lý cấp tỉnh để bảo đảm quyền và lợi ích của mình đồng thời không xâm phạm quyền của các chủ thể khác đã được Nhà nước bảo hộ.

Căn cứ vào nội dung trên, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình quản lý, đăng ký bảo hộ quyền SHCN về UBND tỉnh thông qua sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường có kế hoạch triển khai và hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện chỉ thị; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2001
Ngày hiệu lực10/08/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị số 17/2001/CT-UBND quản lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 17/2001/CT-UBND quản lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýTrần Nguyên
        Ngày ban hành10/08/2001
        Ngày hiệu lực10/08/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Chỉ thị số 17/2001/CT-UBND quản lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai

        Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 17/2001/CT-UBND quản lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai