Chỉ thị 23/2012/CT-UBND

Chỉ thị 23/2012/CT-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành

Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Luật Giám định tư pháp số: 13/2012/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Việc ban hành Luật có ý nghĩa quan trọng trong tháo gỡ những hạn chế, bất cập về thể chế, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng mà trọng tâm là đảm bảo việc phán quyết của tòa án được kịp thời, khách quan, đúng pháp luật.

Để triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Luật Giám định tư pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân về vai trò, vị trí của Luật Giám định tư pháp; trách nhiệm của các Sở, Ngành trong việc tổ chức thực hiện Luật Giám định tư pháp.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể triển khai Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả giám định tư pháp theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

2.3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chế độ, chính sách để thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại địa phương, đáp ứng nhu cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giám định;

3. Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các Sở, Ngành liên quan xây dựng đề án củng cố, kiện toàn tổ chức giám định pháp y thành Trung tâm Giám định pháp y; bố trí nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng tốt nhiệm vụ giám định pháp y.

4. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán  kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn kinh phí để bố trí cho các hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp và hoạt động của tổ chức giám định tư pháp công lập theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ, Ngành có liên quan.

5. Giám đốc các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực giám định tư pháp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý, phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

5.1. Rà soát và kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý; củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập. Hàng năm trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng;

5.2. Bố trí bộ phận làm đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý;

5.3. Định kỳ hàng năm phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá vụ việc giám định do người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý;

6. Đề nghị Toà án nhân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn quản lý lĩnh vực giám định tư pháp hàng năm đánh giá chất lượng, hiệu quả giám định tư pháp của người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

7. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị và năm 2015 sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo Chủ tịch tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2012
Ngày hiệu lực23/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành13/12/2012
        Ngày hiệu lực23/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp Bắc Kạn