Thông tư 22/2014/TT-BTNMT

Circular No. 22/2014/TT-BTNMT dated May 5, 2014, prescribing and guiding Decree No. 35/2014/ND-CP amending Decree No. 29/2011/ND-CP providing strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection commitment

Circular No. 22/2014/TT-BTNMT guiding No. 35/2014/ND-CP amending No. 29/2011/ND-CP đã được thay thế bởi Circular No. 26/2015/TT-BTNMT detailed environmental protection project simple environmental protection và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2015.

Nội dung toàn văn Circular No. 22/2014/TT-BTNMT guiding No. 35/2014/ND-CP amending No. 29/2011/ND-CP


THE MINISTRY OF
NATURAL RESOURCES AND
ENVIRONMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 22/2014/TT-BTNMT

Hanoi, May 5, 2014

 

CIRCULAR

PRESCRIBING AND GUIDING THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 35/2014/ND-CP OF APRIL 29, 2014, AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 29/2011/ND-CP OF APRIL 18, 2011, PROVIDING STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMITMENT (*)

Pursuant to the November 29, 2005 Law on Environmental Protection;

Pursuant to the Government’s Decree No.21/2013/ND-CP of March 4, 2013, defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 29/2011/ND-CP of April 18, 2011, providing strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection commitment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 35/2014/ND-CPofApril29 2014, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 29/2011/ND-CP of April 18, 2011, providing strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environment protection commitment;

At the proposal of the general director of the Vietnam Environment Administration and the director of the Legal Department;

The Minister of Natural Resources and Environment promulgates the Circular prescribing and guiding the Government’s Decree No. 35/2014/ND-CP of April 29, 2014, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 29/2011/ND-CP of April 18, 2011, providing strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environment protection commitment.

Article 1. Scope of application and subjects of application

1. This Circular prescribes and guides the Government’s Decree No. 35/2014/ND-CP of April 29, 2014, amending and supplementing a number of articles of the Government’s

Decree No. 29/2011/ND-CP of April 18,2011, providing strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environment protection commitment.

2. This Circular applies to state agencies, and domestic and foreign organizations and individuals (below referred to as organizations and individuals) related to the formulation, appraisal and approval of detailed environmental protection plans; inspection and confirmation of implementation of detailed environmental protection plans; and formulation and registration of simple environmental protection plans.

Article 2. Formulation, appraisal and approval of detailed environmental protection plans; inspection and confirmation of implementation of detailed environmental protection plans, and formulation and registration of simple environmental protection plans

The formulation, appraisal and approval of detailed environmental protection plans; inspection and confirmation of implementation of detailed environmental protection plans; and formulation and registration of simple environmental protection plans shall comply with the Minister of Natural Resources and Environment’s Circular No. 01/2012/TT-BTNMT of March 16, 2012, on the formulation, appraisal and approval of detailed environmental protection plans and inspection and confirmation of their implementation; and formulation and registration of simple environmental protection plans.

Article 3. Effect

1. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People’s Committees at all levels, and related organizations and individuals shall implement this Circular.

2. This Circular takes effect on June 20, 2014.

3. Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be reported in writing to the Ministry of Natural Resources and Environment for consideration and settlement.-

 

 

FOR THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
DEPUTY MINISTER
Bui Cach Tuyen

 (*) Công Báo Nos 569-570 (07/6/2014)


------------------------------------------------------------------------------------------------------
This translation is made by LawSoft and for reference purposes only. Its copyright is owned by LawSoft and protected under Clause 2, Article 14 of the Law on Intellectual Property.Your comments are always welcomed

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2014/TT-BTNMT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu22/2014/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực20/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2014/TT-BTNMT

Lược đồ Circular No. 22/2014/TT-BTNMT guiding No. 35/2014/ND-CP amending No. 29/2011/ND-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Circular No. 22/2014/TT-BTNMT guiding No. 35/2014/ND-CP amending No. 29/2011/ND-CP
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu22/2014/TT-BTNMT
    Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
    Người kýBùi Cách Tuyến
    Ngày ban hành05/05/2014
    Ngày hiệu lực20/06/2014
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2015
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Circular No. 22/2014/TT-BTNMT guiding No. 35/2014/ND-CP amending No. 29/2011/ND-CP

      Lịch sử hiệu lực Circular No. 22/2014/TT-BTNMT guiding No. 35/2014/ND-CP amending No. 29/2011/ND-CP