Công điện 256/CĐ-BGDĐT

Công điện 256/CĐ-BGDĐT về tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 256/CĐ-BGDĐT tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 256/CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010

 

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện:

- Trưởng Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

 

Để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2010 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được từ việc thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, khách quan, công bằng và chính xác, đánh giá sát chất lượng dạy học.

2. Đảm bảo kỷ cương trường thi, thực hiện đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ trong tất cả các khâu của kỳ thi; tích cực ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực trong thi cử; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi của các tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi. Thường trực Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương và Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh trực tiếp kiểm tra tất cả các khâu tổ chức thi và chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện các yêu cầu theo Quy chế thi.

3. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cần tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thi, đề ra các giải pháp thực tế và khả thi, đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 tại địa phương đúng kế hoạch, đúng quy chế; tích cực chuẩn bị phương án dự phòng, kịp thời ứng phó với các hiện tượng bất thường do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, mất điện, ... hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới kỳ thi; chỉ đạo cơ quan quản lí lưới điện của địa phương, ưu tiên đảm bảo lưới điện tại những nơi có hội đồng thi làm việc trong thời gian diễn ra kỳ thi; chỉ đạo các cơ quan truyền thông cần trao đổi kỹ với các cơ quan có trách nhiệm trước khi cho đăng tải các thông tin liên quan đến đề thi như: lộ đề, đề có sai sót… (nếu có). Trong đó, đặc biệt lưu ý chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch huy động các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh học sinh đảm bảo an toàn về đi lại, đề phòng tai nạn giao thông ở các địa bàn phức tạp như vùng lũ, vùng sông nước, đồi núi hiểm trở; đáp ứng việc ăn, nghỉ, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thí sinh ở xa và có nhu cầu khi tham gia thi tại các Hội đồng coi thi trong mỗi cụm thi ở địa phương, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi theo cụm, không để xảy ra tình trạng bỏ thi vì phải đi lại quá xa hoặc vì điều kiện ăn ở sinh hoạt, v.v...

Các sở GDĐT chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể có liên quan, UBND các cấp phối hợp với ngành GDĐT tổ chức kỳ thi tại địa phương; xây dựng kế hoạch tổng thể bố trí các Hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo; xây dựng phương án thực hiện việc coi thi theo cụm, phương án bàn giao bài thi tự luận cho địa phương khác chấm, phương án xử lý kết quả thi đảm bảo đúng quy chế và tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót; xây dựng phương án dự phòng để kịp thời ứng phó với các tình huống đột xuất có thể xảy ra và phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, bảo mật cho toàn bộ quy trình thực hiện các khâu của kỳ thi; chú trọng quán triệt quy chế thi và các văn bản chỉ đạo tổ chức thi đối với cán bộ, giáo viên và thí sinh; hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục ôn tập để có kiến thức, kỹ năng và tâm thế trước khi bước vào kỳ thi.

4. Công tác huy động cán bộ, giảng viên của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng tham gia các đoàn thanh tra của Bộ đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cần được gấp rút triển khai. Các đơn vị khối đại học, cao đẳng có cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn thanh tra của Bộ tại các tỉnh theo sự điều động của Bộ cần phải tập huấn kỹ về quy chế, nghiệp vụ và quán triệt tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, giảng viên tham gia kỳ thi theo đúng yêu cầu tổ chức thi của Bộ.

5. Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương, các ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) căn cứ thực tế và Quy chế thi tốt nghiệp THPT, chuẩn bị phương án dự phòng để triển khai trong trường hợp bất thường không cho phép tổ chức thi theo đúng kế hoạch.

Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng nghiêm túc thực hiện văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TƯ (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc TƯ (để báo cáo và chỉ đạo hỗ trợ);
- Hội LHPNVN, Đoàn TNCSHCM, Công đoàn GDVN, Hội CCB, Hội Khuyến học, Đài THVN (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ GDĐT (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Báo, Đài (để phối hợp tuyên truyền);
- Các Vụ, Cục, VP, Thanh tra Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 256/CĐ-BGDĐT

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu256/CĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2010
Ngày hiệu lực24/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 256/CĐ-BGDĐT

Lược đồ Công điện 256/CĐ-BGDĐT tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 256/CĐ-BGDĐT tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu256/CĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành24/05/2010
        Ngày hiệu lực24/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 256/CĐ-BGDĐT tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

           Lịch sử hiệu lực Công điện 256/CĐ-BGDĐT tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

           • 24/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực