Công điện 7359/CĐ-BNN-TY

Công điện 7359/CĐ-BNN-TY năm 2014 ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên phương tiện vận chuyển hành khách do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

Nội dung toàn văn Công điện 7359/CĐ-BNN-TY 2014 ngăn chặn vận chuyển gia cầm trên phương tiện vận chuyển hành khách


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7359/CĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC NGĂN CHẶN VIỆC VẬN CHUYỂN GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Bộ: Công an, Công thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;

Trong thời gian qua, các ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 đã phát sinh tại các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi trên đàn gia cầm. Kết quả điều tra và phân tích dịch tễ cho thấy việc phát sinh một số ổ dịch cúm A/H5N6 có liên quan đến việc vận chuyển con giống gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y. Hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm (gà loại thải, gia cầm giống, chim bồ câu, trứng gia cầm giống) qua biên giới trong thời gian vừa qua đang gia tăng cả về số vụ và số lượng tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh; chỉ tính riêng từ tháng 7/2014 đến nay, lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ và xử lý trên 50 vụ nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới (gồm có: 143.000 con gia cầm giống; 3,4 tấn gà loại thải; 1 tấn chim bồ câu). Theo thông tin của chính quyền cơ sở, các cơ quan liên quan và phản ảnh của người dân tại một số địa phương, gần đây đã xuất hiện thêm hình thức thương lái vận chuyển gia cầm giống trên các phương tiện chuyên chở hành khách từ miền Bắc vào các tỉnh miền Nam để tiêu thụ. Các phương tiện vận tải này thường chuyển gia cầm giống xuống dọc đường vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý cũng như quản lý con giống chăn nuôi của chính quyền cơ sở. Mặt khác, theo thông tin từ phía Trung Quốc, gần đây đã phát hiện thêm 2 trường hợp mắc bệnh cúm A/H7N9 ở người và đã có 1 trường hợp tử vong.

Trước diễn biến hết sức phức tạp đối với bệnh cúm gia cầm nhất là hiện tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới, không rõ nguồn gốc ngày càng gia tăng, nhằm ngăn ngừa vi rút cúm A/H5N6, A/H5N1 phát tán rộng rãi và sự xâm nhiễm vi rút cúm A/H7N9 thông qua việc vận chuyển bất hợp pháp gia cầm và sản phẩm gia cầm, chủ động ngăn chặn vi rút cúm lây nhiễm cho người trên các phương tiện vận tải hành khách, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp theo tinh thần các Công điện khẩn số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 14/8/2014 va Công điện số 7115/CĐ-BNN-TY ngày 04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng chống dịch cúm gia cầm, đồng thời chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc địa bàn quản lý, cụ thể như sau:

a) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với lực lượng thú y, quản lý thị trường tổ chức kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp gia cầm giống, gia cầm loại thải, trứng gia cầm trên những phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt phương tiện xe khách lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam thường vận chuyển nhiều hộp chứa đựng gia cầm giống ở khu vực để hành lý dưới gầm xe khách.

b) Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông chủ trì, phối hợp với lực lượng công an, ban quản lý bến xe, bến tàu tổ chức kiểm soát chặt tại các bến bãi để chủ động ngăn chặn hành vi vận chuyển bất hợp pháp gia cầm giống, sản phẩm gia cầm trên những phương tiện vận tải hành khách.

c) Chỉ đạo Ban quản lý các bến xe, bến tàu tổ chức tuyên truyền để các chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm.

d) Tổ chức tuyên truyền tại mỗi cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp gia cầm giống, gà loại thải, trứng gia cầm vào trong nước tiêu thụ; không mua bán gia cầm các loại không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh nguy hiểm trên gia cầm, lây nhiễm cho người.

đ) Yêu cầu xử lý nghiêm khắc tất cả các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Công an: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra việc vận chuyển gia cầm giống, trứng gia cầm giống trên các phương tiện vận tải hành khách, chủ động phối hợp với lực lượng thú y xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông, phối hợp với ban quản lý các nhà ga, bến tàu, bến xe tăng cường kiểm soát tại các bến bãi và xử lý nghiêm các chủ phương tiện cố tình vi phạm; tổ chức tuyên truyền tại các bến tàu, bến xe về các quy định của pháp luật trong việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền: Các quy định của pháp luật trong việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; sự nguy hại của việc nhập khẩu bất hợp pháp gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới làm phát sinh và lây lan dịch bệnh nguy hiểm trên gia cầm vào trong nước; nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm cho nhiều người khi vận chuyển gia cầm giống, trứng gia cầm trên các phương tiện vận tải hành khách; rủi ro mua gia cầm kém chất lượng và có thể mang theo mầm bệnh nguy hiểm khi mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y, được vận chuyển theo xe khách, từ đó gây thiệt hại cho chính người chăn nuôi và làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong khu vực.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan thú y chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho chính quyền cơ sở tăng cường giám sát, phát hiện các hoạt động mua bán, vận chuyển gia cầm giống, trứng gia cầm bất hợp pháp để đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm dịch tại gốc, kiểm soát vận chuyển gia cầm và
sản phẩm gia cầm để ngăn chặn vi rút cúm lây lan.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Sở NN và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, tp;
- Cục Thú y và Các đơn vị trực thuộc Cục;
- Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7359/CĐ-BNN-TY

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu7359/CĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2014
Ngày hiệu lực12/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7359/CĐ-BNN-TY

Lược đồ Công điện 7359/CĐ-BNN-TY 2014 ngăn chặn vận chuyển gia cầm trên phương tiện vận chuyển hành khách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 7359/CĐ-BNN-TY 2014 ngăn chặn vận chuyển gia cầm trên phương tiện vận chuyển hành khách
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu7359/CĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành12/09/2014
        Ngày hiệu lực12/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 7359/CĐ-BNN-TY 2014 ngăn chặn vận chuyển gia cầm trên phương tiện vận chuyển hành khách

           Lịch sử hiệu lực Công điện 7359/CĐ-BNN-TY 2014 ngăn chặn vận chuyển gia cầm trên phương tiện vận chuyển hành khách

           • 12/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực