Công văn 01/CP-KTTH

Công văn 01/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt kèm theo Nghị định 126/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 01/CP-KTTH đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo 126/2016/NĐ-CP 2017


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CP-KTTH
V/v đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 01 sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-n Độ giai đoạn 2016 - 2018 ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ như sau:

Tại trang 149, hàng thứ 8 từ dưới lên của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP viết là:

Mã hàng

Tên gi, mô tả hàng hóa

Thuế suất AIFTA (%)

01/9/2016

2017

2018

3926.90.99.10

- - - - Loại khác

17,5

17

17

Nay xin sửa lại là:

Mã hàng

Tên gi, mô tả hàng hóa

Thuế suất AIFTA (%)

01/9/2016

2017

2018

3926.90.99.90

- - - - Loại khác

26,5

26

25,5

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng d
ân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: VT, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 01/CP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu01/CP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2017
Ngày hiệu lực06/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 01/CP-KTTH đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo 126/2016/NĐ-CP 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 01/CP-KTTH đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo 126/2016/NĐ-CP 2017
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu01/CP-KTTH
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýĐinh Tiến Dũng
       Ngày ban hành06/01/2017
       Ngày hiệu lực06/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 01/CP-KTTH đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo 126/2016/NĐ-CP 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 01/CP-KTTH đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo 126/2016/NĐ-CP 2017

             • 06/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực