Văn bản khác 03/TC-UB

Thông cáo 03/TC-UB về việc vận chuyển, mua bán và giết mổ heo tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 03/TC-UB vận chuyển, mua bán giết mổ heo thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Công văn 03/TC-UB vận chuyển, mua bán giết mổ heo thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/TC-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 1978

 

THÔNG CÁO

VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN, MUA BÁN VÀ GIẾT MỔ HEO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 15-4-1977, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra chỉ thị 712/CT-UB quy định việc vận chuyển, mua bán và giết mổ heo tại thành phố. Nhưng trong thời gian qua nhiều người lái heo và chủ lò mổ vẫn lén lút hoạt động trái phép, đặt biệt là trong những tháng giáp Tết, đã đi mua vét heo sống ở các quận để trục lợi, làm trở ngại cho việc thu mua nắm nguồn hàng của thương nghiệp quốc doanh, tự tiện tăng giá, gây căng thẳng về thịt heo trên thị trường, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân lao động.

Để thực hiện việc quản lý chặt chẽ việc vận chuyển mua bán và giết mổ heo tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố thấy cần nhắc lại một số điều đã được quy định như sau :

I. NGUYÊN TẮT CHUNG

Heo sống và thịt heo là mặt hàng thuộc diện Nhà nước thống nhất quản lý. Cấm mọi hành động vận chuyển, mua bán và giết mổ heo lậu.

Việc vận chuyển, mua bán, giết mổ heo phải theo các quy định dưới đây.

II. VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN HEO VÀ THỊT HEO

1.- Những người làm nghề mua bán heo và thịt heo khi vận chuyển heo và thịt heo trong phạm vi thành phố phải có đủ những giấy tờ sau đây :

- Giấy phép hành nghề,

- Giấy chứng nhận kiểm dịch của thú y.

Giấy phép hành nghề do chính quyền các tỉnh cấp nếu vận chuyển heo hoặc thịt heo từ các tỉnh vào thành phố hoặc do Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố cấp nếu là người cư trú tại thành phố.

2.- Nhân dân đi lại được phép mang theo một số lượng thịt không quá 5 kg.

Trường hợp đem heo giống về nuôi, nếu là hộ nhân dân, phải có giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, nếu là cơ quan, đơn vị, cán bộ, bộ đội phải có giấy chứng nhận của cơ quan, đơn vị. Giấy chứng nhận phải ghi rõ số lượng heo giống, thời gian và địa điểm vận chuyển.

III. VIỆC MUA BÁN VÀ GIẾT MỔ HEO

1- Trừ những trường hợp quy định ở điểm 3 và 4 dưới đây, việc mua bán heo và thịt heo phải được tiến hành tại các chợ theo sự hướng dẫn của Ban quản lý chợ.

2- Người bán heo và thịt heo trên thị trường phải thi hành đúng các quy định của Nhà nước về thuế, giá cả và kiểm dịch sát sinh.

3- Số heo thịt của các trại chăn nuôi quốc doanh của thành phố hay của quận, huyện hoặc của các trại nuôi heo của tư nhân được Sở Nông nghiệp cung cấp thức ăn gia súc theo phương thức gia công nông nghiệp đều phải giao nộp cho thương nghiệp quốc doanh. Các trại kể trên không được tự ý bán heo hoặc giết mổ bán thịt heo ra thị trường hoặc bán cho các cơ quan để tiêu dùng.

4- Số heo thịt do nhân dân, cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp chăn nuôi sẽ được mua bán theo cách thức như sau :

a) Nếu được Nhà nước cung cấp thức ăn gia súc hoàn toàn thì các cơ quan, đoàn thể và nhân dân phải bán cho thương nghiệp quốc doanh theo giá chỉ đạo ; nếu chỉ được cung cấp một phần thức ăn gia súc thì bán một phần thịt heo tương ứng theo tỷ lệ 5 đơn vị thức ăn gia súc/ 1 kg thịt heo đứng.

b) Nếu nuôi heo bằng những thức ăn được tận dụng trong gia đình, ở các nhà ăn tập thể, ở cơ sở kinh doanh ăn uống công cộng và mua một phần ở thị trường thì nhân dân, cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp được tiêu dùng hoặc bán cho thương nghiệp quốc doanh, hợp tác xã hay bán cho nhân dân theo giá thỏa thuận.

c) Nông dân ở những vùng trồng lúa có nuôi heo được để lại một phần thóc cho chăn nuôi, phải bán cho Nhà nước từ 30% đến 50% số thịt heo nuôi được theo giá chỉ đạo.

5- Việc giết mổ heo phải được tiến hành tại lò mổ quốc doanh hoặc lò mổ của tư nhân được Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép hoạt động.

Thịt heo của các lò giết mổ tư nhân bán ra phải có dấu kiểm soát sát sinh của thú y. Trừ số heo phải bán cho thương nghiệp quốc doanh theo quy định trong điểm 4 (điểm a và điểm c), người chăn nuôi có thể giết mổ số heo để lại sau khi làm thủ tục kiểm dịch và đã nộp khoản lệ phí giết mổ.

Những người lái bộ chỉ được phép hoạt động dưới sự quản lý của tổ thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã. Người nào muốn phục vụ cho các hợp tác xã tiêu thụ, hợp tác xã mua bán và thương nghiệp quốc doanh trong việc thu mua, vận chuyển, phân phối heo sẽ được khuyến khích giúp đỡ.

IV. VIỆC KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

1. Kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán và giết mổ heo

- Cán bộ, nhân viên của trạm kiểm soát và đội kiểm soát kinh tế có quyền khám xét bắt giữ những trường hợp vận chuyển, buôn bán và giết mổ heo trái phép.

- Khi khám xét bắt giữ heo, phải lập biên bản theo mẫu in thống nhất, ghi rõ họ, tên, địa chỉ người vi phạm ; họ, tên, chức vụ người xét bắt, trường hợp và mức độ vi phạm, số lượng heo tạm giữ...

Người vi phạm và người lập biên bản đều ký tên, mỗi bên được giữ một bản.

- Thịt heo bị tạm giữ chờ quyết định xử lý phải được giao ngay cho Phòng Thương nghiệp hoặc cửa hàng quốc doanh, hợp tác xã mua bán gần nhất để bán theo giá chỉ đạo lấy tiền gởi Ngân hàng.

Nếu để hư hỏng, mất mát thì người có trách nhiệm quản lý phải bồi thường, trường hợp tự tiện sử dụng sẽ bị thi hành kỷ luật và có thể bị truy tố trước tòa án.

2. Về xử lý các trường hợp vi phạm

a) Hình thức xử lý

- Mọi sự vi phạm những quy định về vận chuyển, mua bán, giết mổ heo sẽ tùy từng trường hợp mà bị xử lý theo các hình thức dưới đây :

- Cảnh cáo ;

- Trưng mua thịt heo theo giá chỉ đạo của Nhà nước ;

- Phạt tiền từ 10% đến 50% giá trị thịt heo ;

- Tịch thu tang vật ;

- Truy tố trước tòa án các vụ phạm pháp có tổ chức, có tính chất đầu cơ phá rối thị trường hoặc tái phạm nhiều lần.

b) Thẩm quyền xử lý

Chỉ những cơ quan dưới đây mới có quyền xử lý những vụ vi phạm :

- Cán bộ phụ trách các đội hay trạm kiểm soát kinh tế được xử lý các vụ vi phạm có giá trị hàng hóa từ 100đ trở xuống (theo giá chính thức) và được phép phạt tới 10đ. Trong trường hợp này, cán bộ nói trên chỉ được phép trưng mua, không được tịch thu hàng.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện xử lý các vụ vi phạm có giá trị hàng hóa từ trên 100đ đến 5.000đ (tính theo giá chính thức) và được phạt tới 500đ.

- Các vụ vi phạm lớn hơn sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố xử lý hoặc do Ủy ban nhân dân quận, huyện xử lý nếu được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền.

Quản lý việc vận chuyển, mua bán và giết mổ heo nhằm ổn định giá cả thị trường là một yêu cầu bức thiết của chúng ta. Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi nhân dân nội ngoại thành nâng cao ý thức làm chủ tập thể của mình, tích cực góp phần vào việc quản lý heo và thịt heo - một mặt hàng thiết yếu đối với đời sống nhân dân, đấu tranh chống mọi hoạt động đầu cơ buôn lậu, làm ăn phi pháp, bảo đảm thực hiện đúng các điều quy định trên đây của thành phố.

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/TC-UB

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu03/TC-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/1978
Ngày hiệu lực30/01/1978
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/TC-UB

Lược đồ Công văn 03/TC-UB vận chuyển, mua bán giết mổ heo thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 03/TC-UB vận chuyển, mua bán giết mổ heo thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu03/TC-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người ký***
        Ngày ban hành30/01/1978
        Ngày hiệu lực30/01/1978
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 03/TC-UB vận chuyển, mua bán giết mổ heo thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 03/TC-UB vận chuyển, mua bán giết mổ heo thành phố Hồ Chí Minh