Công văn 04/SXD-QLCL-HD

Công văn 04/SXD-QLCL-HD thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên và vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 04/SXD-QLCL-HD thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD


UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/SXD-QLCL-HD
V/v thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố;
- Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ công văn số 870/UBND-XDCB ngày 18 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD;

Sở Xây dựng Thái Bình hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng” trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

1. Mục 5, Thông tư số 09/2008/TT-BXD: Điều chỉnh giá gói thầu sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung, được thực hiện như sau:

Chủ đầu tư điều chỉnh giá gói thầu theo công thức:

Giá gói thầu sau khi điều chỉnh

=

Giá gói thầu đã được duyệt

+

Giá trị dự toán bổ sung

-

Tỷ lệ (%) giảm giá (nếu có) của giá gói thầu được duyệt

x

Giá trị dự toán bổ sung

2. Dự toán chi phí xây dựng bổ sung được xác định bằng cách tính bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp.

Các nội dung khác thực hiện như Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và báo cáo UBND Tỉnh giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, QLCL.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Đảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 04/SXD-QLCL-HD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu04/SXD-QLCL-HD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2008
Ngày hiệu lực19/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 04/SXD-QLCL-HD thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 04/SXD-QLCL-HD thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu04/SXD-QLCL-HD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Đình Đảo
        Ngày ban hành19/06/2008
        Ngày hiệu lực19/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 04/SXD-QLCL-HD thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD

          Lịch sử hiệu lực Công văn 04/SXD-QLCL-HD thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD

          • 19/06/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/06/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực