Công văn 100/TTg-CCHC

Công văn số 100/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ

Nội dung toàn văn Công văn 100/TTg-CCHC thực hiện CT 32/2006/CT-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/TTG-CCHC
V/v: thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 07 tháng 9 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Tiếp theo đó, ngày 15 tháng 11 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1877/TTg-CCHC yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trong hơn 03 tháng qua, đa số các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc thực hiện tinh thần Chỉ thị, có kế hoạch triển khai cụ thể; tổ chức kiểm tra và báo cáo về kết quả rà soát, sửa đổi thủ tục hành chính, như các Bộ Thương mại, Tài chính, Y tế, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tỉnh Bình Dương, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.

Bên cạnh đó, một số bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện thiếu nghiêm túc. Đặc biệt, đối với 11 lĩnh vực thủ tục có nhiều bức xúc nhất đã được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cụ thể cho 8 bộ, ngành tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá để xem xét bãi bỏ ngay hoặc kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 12 năm 2006, nhưng cho đến nay vẫn còn 03 bộ (Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và môi trường; Nội vụ) chưa có báo cáo kết quả thực hiện.

Yêu cầu 03 bộ nêu trên và những bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo thực hiện Chỉ thị 32 phải nghiêm túc triển khai thực hiện và có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 1 năm 2007.

Tại Nghị quyết số 01/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2007, Chính phủ đã xác định cải cách hành chính là một trong ba giải trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007. Vì vậy, tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do thủ tục hành chính gây ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của dân là yêu cầu cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngay trong Quý I năm 2007 tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau đây:

- Có kế hoạch rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Kế hoạch rà soát phải thật cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị thực hiện và cá nhân người phụ trách, thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả. Trong quá trình rà soát, sửa đổi thủ tục hành chính cần tranh thủ tối đa sự phản biện, tham gia ý kiến của các doanh nghiệp, các hiệp hội có liên quan. Báo cáo về công tác rà soát phải phân tích, đánh giá cụ thể đối với từng loại thủ tục hành chính, chỉ ra những điểm bất hợp lý để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai toàn bộ quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ tài liệu, những nơi làm việc với người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định của Chỉ thị 32.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức dịch vụ công trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng việc giáo dục đạo đức, phẩm chất, tinh thần phục vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khen thưởng, động viên kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần và thái độ phục vụ tốt trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ (03 tháng một lần) về việc thực hiện Chỉ thị.

- Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện những nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, VX, KG, CN, NN, ĐMDN, TH;
- Người phát ngôn của Thủ tướng;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 100/TTg-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu100/TTg-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2007
Ngày hiệu lực18/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 100/TTg-CCHC

Lược đồ Công văn 100/TTg-CCHC thực hiện CT 32/2006/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 100/TTg-CCHC thực hiện CT 32/2006/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu100/TTg-CCHC
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành18/01/2007
        Ngày hiệu lực18/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 100/TTg-CCHC thực hiện CT 32/2006/CT-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 100/TTg-CCHC thực hiện CT 32/2006/CT-TTg

           • 18/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực