Công văn 1005/XNK-THCS

Công văn 1005/XNK-THCS năm 2018 quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất và gia công hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1005/XNC-THCS 2018 hoạt động tạm nhập tái xuất gia công hàng hóa


B CÔNG THƯƠNG
CỤC XUT NHẬT KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1005/XNK-THCS
V/v quy định về hoạt động tạm nhập, tái xut và gia công hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 3920/TCHQ-GSQL ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục Hải quan liên quan đến việc thực hiện các quy định về tạm nhập, tái xuất và gia công tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP , Cục Xuất nhập khu (B Công Thương) có ý kiến như sau:

Điều 178 Luật Thương mại quy định: “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phn hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưng thù lao”.

Khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khu theo hợp đồng với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khi Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên, hoạt động đưa hàng hóa về Việt Nam đ sửa chữa không phải là hoạt động gia công hay hoạt động tạm nhập, tái xuất theo quy định của Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương.

Cục Xuất nhập khẩu xin gửi Tổng cục Hải quan để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- C
ác đơn vị: PC, KH, CN;
- C
c trưởng Phan Văn Chinh (đ b/c);
- Các Phòng: CN, TMQT;
- Lưu: VT, THCS, Tua
ntqu.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Thuộc tính Công văn 1005/XNK-THCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1005/XNK-THCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2018
Ngày hiệu lực04/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(16/10/2018)

Download Công văn 1005/XNK-THCS

Lược đồ Công văn 1005/XNC-THCS 2018 hoạt động tạm nhập tái xuất gia công hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản sửa đổi, bổ sung

      Văn bản bị đính chính

        Văn bản được hướng dẫn

          Văn bản đính chính

            Văn bản bị thay thế

              Văn bản hiện thời

              Công văn 1005/XNC-THCS 2018 hoạt động tạm nhập tái xuất gia công hàng hóa
              Loại văn bảnCông văn
              Số hiệu1005/XNK-THCS
              Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
              Người kýTrần Thanh Hải
              Ngày ban hành04/09/2018
              Ngày hiệu lực04/09/2018
              Ngày công báo...
              Số công báo
              Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
              Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
              Cập nhật4 tháng trước
              (16/10/2018)

              Văn bản thay thế

                Văn bản hướng dẫn

                  Văn bản được hợp nhất

                    Văn bản hợp nhất

                      Văn bản gốc Công văn 1005/XNC-THCS 2018 hoạt động tạm nhập tái xuất gia công hàng hóa

                      Lịch sử hiệu lực Công văn 1005/XNC-THCS 2018 hoạt động tạm nhập tái xuất gia công hàng hóa

                      • 04/09/2018

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 04/09/2018

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực