Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT

Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2010-2011 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1008/BHXH-GĐBHYT
V/v: Thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2010-2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;

 

Thực hiện Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật BHYT;

Sau khi thống nhất với Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và căn cứ tình hình thực hiện khám chữa bệnh BHYT năm 2010 trên địa bàn thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội thông báo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2010-2011 có thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát hành như sau:

1. Danh sách các phòng khám đa khoa khu vực, trung tâm y tế, bệnh viện (Phụ lục 1): Học sinh sinh viên học tập hoặc cư trú tại quận, huyện được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương và các bệnh viện trên địa bàn quận, huyện đó.

2. Danh sách các y tế trường học (phụ lục 2): nhận thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của đối tượng học sinh sinh viên thuộc nhà trường quản lý.

3. Danh sách các trạm y tế xã, phường (Phụ lục 3): nhận đăng ký ban đầu cho các đối tượng học sinh sinh viên có thẻ BHYT trên địa bàn

Căn cứ danh sách, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ hướng dẫn các trường và đối tượng học sinh sinh viên thực hiện theo đúng quy định và danh sách các cơ sở KCB trong phụ lục, giảm dần thẻ BHYT đăng ký ban đầu từ các bệnh viện hạng 2 trở lên, đồng thời kiểm tra, giám sát để phát hành thẻ BHYT chính xác theo đúng danh sách cơ sở KCB BHYT đã thông báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc bổ sung các đơn vị mới đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH thành phố Hà Nội xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Sở Y tế Hà Nội (để phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ;
- Web BHXHTP Hà Nội;
- Lưu VT, GĐBHYT (2 bản).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hoà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1008/BHXH-GĐBHYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2010
Ngày hiệu lực26/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT

Lược đồ Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1008/BHXH-GĐBHYT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành26/08/2010
        Ngày hiệu lực26/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám

             • 26/08/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực