Công văn 10106/BTC-CST

Công văn số 10106/BTC-CST về việc thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10106/BTC-CST thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 10106/BTC-CST
V/v: Thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning
(Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Về thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với lãi tiền vay của hợp đồng vay theo công văn ngày 24/4/2007 của Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning (Công ty), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Đối với khoản lãi tiền vay thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998:

Mục II, phần E, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định khoản lãi tiền vay của các hợp đồng vay ký trước ngày 1/1/1999 không thuộc diện chịu thuế nhà thầu.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 1994, Công ty ký hợp đồng vay vốn với Công ty Tongkook Spinning Hàn Quốc thì khoản lãi tiền vay phải trả phát sinh từ hợp đồng vay này không thuộc diện chịu thuế nhà thầu.

2- Đối với khoản lãi tiền vay thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005

Tại khoản 2, mục II, phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính có quy định: “Đối với trường hợp ký hợp đồng vay vốn mới nhưng tại hợp đồng vay qui định việc cho vay để thay thế khoản vay cũ không thay đổi bên cho vay, các điều kiện về lãi suất, điều kiện thanh toán thuận lợi hơn so với hợp đồng vay vốn cũ thì lãi tiền vay không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Điểm 2.4 công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục thuế hướng dẫn rõ hơn nội dung nêu trên tại khoản 2, mục II, phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC như sau: “Quy định nêu trên áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng vay nước ngoài trước năm 1999, sau năm 1999 có thay đổi điều kiện về lãi suất, điều kiện thanh toán thuận lợi hơn so với hợp đồng ký trước năm 1999, nhưng vẫn giữ nguyên bên cho vay, thời hạn vay và các điều kiện khác của hợp đồng thì lãi tiền vay phát sinh từ hợp đồng này không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2006 Công ty ký hợp đồng vay vốn mới để thay thế hợp đồng vay cũ (năm 1994) với điều kiện về lãi suất, thanh toán thuận lợi hơn trước, giữ nguyên bên cho vay và các điều khoản khác của hợp đồng thì khoản lãi phát sinh từ hợp đồng vay mới không thuộc diện chịu thuế nhà thầu.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện .

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- TCT, PC, TCĐN, TCNH (BTC);
- Các Vụ: HCSN, NSNN, PC;
- Lưu: VT(2), CST(3);

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10106/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10106/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực31/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10106/BTC-CST

Lược đồ Công văn 10106/BTC-CST thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 10106/BTC-CST thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu10106/BTC-CST
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Văn Phụng
       Ngày ban hành31/07/2007
       Ngày hiệu lực31/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 10106/BTC-CST thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay

          Lịch sử hiệu lực Công văn 10106/BTC-CST thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay

          • 31/07/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/07/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực