Công văn 1013/TTr-NV2

Công văn 1013/TTr-NV2 năm 2017 về tiếp tục triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1013/TTr-NV2 2017 triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/TTr-NV2
V/v tiếp tục triển khai công tác thanh tra DTHT và thu chi đầu năm học

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các đồng chí Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Công văn số 746/TTr-NV2 ngày 29/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018; vừa qua, Thanh tra các sở đã tích cực triển khai việc thanh tra, kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm (DTHT) và thu chi trên địa bàn. Theo báo cáo của các sở cho thấy: hầu hết các sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời. Nhiều sở đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra (Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ngãi …). Qua thanh tra, kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm (Thanh Hóa, Hà Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng …). Qua đó, trật tự, kỷ cương trong việc DTHT và thu chi đầu năm học được cải thiện, dư luận đồng tình.

Tuy vậy, vẫn còn một số sở triển khai chưa quyết liệt, chậm báo cáo gây khó khăn trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo. Tình hình thu chi đầu năm học, DTHTvẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Ngày 27/10/2017, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Chánh Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra sở GDĐT tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thu chi và DTHT trong các cơ sở giáo dục, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng thu chi, DTHT trái quy định, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học và DTHT trong Báo cáo sơ kết công tác thanh tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- Chánh Thanh tra Bộ (để b/c);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Các Giám đốc sở GDĐT;
- Website Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, NV2.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Tống Duy Hiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1013/TTr-NV2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1013/TTr-NV2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1013/TTr-NV2

Lược đồ Công văn 1013/TTr-NV2 2017 triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1013/TTr-NV2 2017 triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1013/TTr-NV2
        Cơ quan ban hànhThanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTống Duy Hiến
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1013/TTr-NV2 2017 triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1013/TTr-NV2 2017 triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực