Công văn 5031/BGDĐT-KHTC

Công văn 5031/BGDĐT-KHTC năm 2017 về kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5031/BGDĐT-KHTC 2017 kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục


B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5031/BGDĐT-KHTC
V/v kim tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, tại một số địa phương và cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc dư luận xã hội. Để tăng cường công tác qun lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc các văn bản: (i) Công văn số 9974/VPCP-KGVX ngày 19/9/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học; (ii) Công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định và cam kết chống lạm thu năm học 2017-2018; (iii) Công văn s 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018.

2. Thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và công khai minh bạch các khoản thu chi tài chính theo đúng quy định.

3. Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư s 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trưng; khen thưng cán bộ qun lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trưng; h trợ công c quản lý, tổ chức dy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban dại diện cha mẹ học sinh ch thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

5. Thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

6. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Giám đốc Sở GDĐT (để thực hiện);
- VP, TTr, Vụ GMMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH;
- Trung tâm Truyền thông giáo dục;
- Lưu: VT,KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5031/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5031/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5031/BGDĐT-KHTC 2017 kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5031/BGDĐT-KHTC 2017 kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5031/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5031/BGDĐT-KHTC 2017 kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5031/BGDĐT-KHTC 2017 kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục

           • 27/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực