Công văn 102/SXD-KT&VLXD

Công văn 102/SXD-KT&VLXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 102/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn 182/2013/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang


UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 102/SXD-KT&VLXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Bắc Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hp tác xã, tổ hp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013. Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng chưa có hướng dẫn cụ thể việc sử dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trong thời gian Bộ Xây dựng chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, để thống nhất trong công tác quản lý trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên; công trình sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách nhà nước; công trình được đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT); xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO); hp tác công - tư (PPP); các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở sử dụng đất để tạo vốn tiếp tục thực hiện lập mới hoặc điều chỉnh dự toán, tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Công văn số 1090/SXD-KT&VLXD ngày 01/11/2013 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định s 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan về nội dung nêu trên, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND tỉnh để tổ chức hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tổ chức thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Lại Thanh Sơn - PCT. UBND tỉnh (b/c);
- Phòng QLĐT thành phố; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- LĐ Sở; Các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở;
- Lưu: VT, KT&VLXD.
Bản điện tử:
- Đăng tải trên Website: Sở Xây dng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vi Thanh Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 102/SXD-KT&VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu102/SXD-KT&VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 102/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn 182/2013/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 102/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn 182/2013/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu102/SXD-KT&VLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýVi Thanh Quyền
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 102/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn 182/2013/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 102/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn 182/2013/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang

           • 08/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực