Công văn 1031/UBDT-CSDT

Công văn 1031/UBDT-CSDT năm 2017 xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1031/UBDT-CSDT 2017 xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1031/UBDT-CSDT
V/v xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Phúc đáp Công văn số 488/BDT ngày 08/9/2017 của Ban Dân tộc tnh Sơn La về việc hướng dẫn xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện chính sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chính sách khác, sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Khoản 29, Điều 3 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thng, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sng chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”.

- Theo quy định tại khoản 8, Điều 2 Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiu áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, quy định “Hộ nghèo dân tộc thiu slà hộ nghèo có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ thuộc một trong các nhóm đồng bào dân tộc thiu stheo quy định của pháp luật”.

- Theo quy định tại điểm a khoản 2, Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, quy định “Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo là hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số....”;

Như vậy, hộ gia đình dân tộc thiu sđược xác định là hộ có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu stheo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, gửi Ban Dân tộc tỉnh Sơn La nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- TT, PCN Đinh Quế Hải (đ
b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT. CSDT (02).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Cầm Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1031/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1031/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2017
Ngày hiệu lực26/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1031/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 1031/UBDT-CSDT 2017 xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1031/UBDT-CSDT 2017 xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1031/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành26/09/2017
        Ngày hiệu lực26/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1031/UBDT-CSDT 2017 xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1031/UBDT-CSDT 2017 xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số

           • 26/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực