Công văn 1032/BYT-VPB1

Công văn 1032/BYT-VPB1 năm 2016 triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1032/BYT-VPB1 triển khai công điện của thủ tướng chính phủ 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/BYT-VPB1
V/v triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành ph
trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

 

Triển khai thực hiện Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết s 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo Điều hành thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 833/VPCP-TH ngày 03/02/2016 về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, khn trương đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sng; tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác đã đ ra.

2. Chỉ đạo các cơ sở y tế theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phm, tại các lễ hội.

3. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo Điều kiện thuận lợi nht cho hoạt động sản xut, kinh doanh, đu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân; không tổ chức du xuân, ảnh hưng đến hiệu quả công việc. Lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị Lãnh đạo Đơn vị nghiêm túc trin khai thực hiện. Thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Nguyn Anh Sơn, Phó trưng Phòng Tng hợp, Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại/Fax: 04 362732155, 0912 218578./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ
báo cáo);
- Bộ trư
ng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, TC, TTrB, VPB (để thực hiện);

-Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1032/BYT-VPB1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1032/BYT-VPB1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1032/BYT-VPB1 triển khai công điện của thủ tướng chính phủ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1032/BYT-VPB1 triển khai công điện của thủ tướng chính phủ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1032/BYT-VPB1
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành29/02/2016
        Ngày hiệu lực29/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1032/BYT-VPB1 triển khai công điện của thủ tướng chính phủ 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1032/BYT-VPB1 triển khai công điện của thủ tướng chính phủ 2016

           • 29/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực