Công văn 1037/LĐTBXH-VP

Công văn 1037/LĐTBXH-VP năm 2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1037/LĐTBXH-VP 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/LĐTBXH-VP
V/v lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 21/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 419/BKHCN-TĐC về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 (tài liệu kèm theo), triển khai thực hiện Công văn số 419/BKHCN-TĐC nêu trên, Bộ yêu cầu:

1. Đối với các đơn vị chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cần nghiên cứu xây dựng, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Riêng 2 đơn vị là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Bảo trợ xã hội phải khẩn trương xây dựng, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 hoàn thành trong năm 2018.

2. Đối với các đơn vị đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, hoàn thành việc chuyển đổi chậm nhất trước ngày 31/12/2020.

3. Các đơn vị đưa nội dung báo cáo về xây dựng kế hoạch, kết quả thực hiện chuyển đổi, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào các báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ để tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Thuộc tính Công văn 1037/LĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1037/LĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2018
Ngày hiệu lực19/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1037/LĐTBXH-VP

Lược đồ Công văn 1037/LĐTBXH-VP 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1037/LĐTBXH-VP 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1037/LĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành19/03/2018
        Ngày hiệu lực19/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1037/LĐTBXH-VP 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1037/LĐTBXH-VP 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

             • 19/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực