Công văn 1044/BTP-VP

Công văn 1044/BTP-VP báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn công văn 1044/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu nhiệm vụ 6 tháng cuối 2014 Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1044/BTP-VP
V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2014

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ), Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc sơ kết và xây dựng Báo cáo về kết quả công tác tư pháp 6 tháng năm 2014 của tỉnh, thành phố và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2014 theo hướng dẫn sau:

1. Phạm vi báo cáo

a) 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014 (tại mục III, Phần thứ hai của Báo cáo số 15/BC-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ Tư pháp về Tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2014);

b) Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

c) Chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2014 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Những lĩnh vực công tác quan trọng, nổi bật khác.

2. Nội dung báo cáo và phụ lục

a) Nội dung báo cáo

- Đánh giá khái quát về đặc điểm tình hình chính trị, kinh tế - xã hội tác động đến việc thực hiện công tác tư pháp của địa phương.

- Những kết quả công việc đã hoàn thành, đạt tỷ lệ phần trăm so với mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2014 và so sánh với kết quả 6 tháng đầu năm 2013 (kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể).

- Những cách làm mới, hiệu quả so với năm 2013.

- Những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong công tác; những “điểm nghẽn” trong công tác tư pháp ở cơ sở thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, vướng mắc.

- Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá thực hiện công tác tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2014 của Ngành Tư pháp.

b) Kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị rà soát, tập hợp các kiến nghị mới hoặc đã gửi Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp nhưng chưa được giải đáp, tổng hợp thành một Phụ lục kèm theo Báo cáo của cơ quan, đơn vị.

c) Đề xuất nội dung chuyên đề cần tổ chức tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2014 (nếu có).

3. Thời gian báo cáo: Từ 01/01/2014 đến 30/4/2014, dự ước hoàn thành nhiệm vụ đến 30/6/2014 (việc bổ sung báo cáo sẽ được thực hiện trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2014).

 (Đề cương Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2014 được gửi kèm theo Công văn này).

4. Thời hạn, địa chỉ gửi báo cáo

a) Địa chỉ, thời hạn gửi Báo cáo: Báo cáo tổng kết được gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp bằng hình thức văn bản (theo địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Hà Nội) và bản điện tử (theo địa chỉ hộp thư: [email protected]) trước 17h00 ngày 02/6/2014.

b) Về công tác báo cáo thống kê theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp: Các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo thống kê về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP

(Mọi chi tiết, xin liên hệ đồng chí Trần Hoàng Hưng - Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tư pháp, số điện thoại: 04. 62739324, 0904805136).

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Sở Tư pháp (để giúp t/h);
- Cục CNTT (đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1044/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1044/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2014
Ngày hiệu lực11/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1044/BTP-VP

Lược đồ công văn 1044/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu nhiệm vụ 6 tháng cuối 2014 Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        công văn 1044/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu nhiệm vụ 6 tháng cuối 2014 Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1044/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành11/04/2014
        Ngày hiệu lực11/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc công văn 1044/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu nhiệm vụ 6 tháng cuối 2014 Bộ Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực công văn 1044/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu nhiệm vụ 6 tháng cuối 2014 Bộ Tư pháp

           • 11/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực