Công văn 1076/TTg-TCCB

Công văn số 1076/TTg-TCCB về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1076/TTg-TCCB ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1076/TTg-TCCB
V/v ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội, Chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh. Trong khi chờ các Nghị định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc cấp bách sau đây:

1. Duy trì và bảo đảm cho bộ máy chính quyền địa phương hoạt động liên tục, bình thường và giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của cấp mình, nhất là đối với các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, công dân.

2. Chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ổn định về công tác tổ chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Ban, ngành theo các quy định của pháp luật, kể cả đối với các cơ quan sắp tới sẽ tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể theo cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ổn định về tổ chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình, kể cả đối với các cơ quan sắp tới sẽ tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể theo cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

4. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tạm dừng việc bổ nhiệm, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức thuộc cấp mình quản lý cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định mới về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN
Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Website CP;
- Lưu: VT, TCCB (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1076/TTg-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1076/TTg-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1076/TTg-TCCB

Lược đồ Công văn 1076/TTg-TCCB ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1076/TTg-TCCB ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1076/TTg-TCCB
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1076/TTg-TCCB ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1076/TTg-TCCB ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

           • 06/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực