Công văn 1077/UBND-KTTH

Công văn 1077/UBND-KTTH về phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Công văn 1077/UBND-KTTH phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình đã được thay thế bởi Công văn 1703/UBND-KTN phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 1077/UBND-KTTH phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1077/UBND-KTTH
V/v phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình

Kon Tum, ngày 10 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Tiết c, d Khoản 1, Điều 12 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-02-2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban sáng ngày 09-6-2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 847/SKHĐT-TH ngày 22-5-2009, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định các dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (Gồm: Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn chương trình 134; nguồn chương trình 135 giai đoạn 2; nguồn kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản; nguồn thực hiện Quyết định 160/2007/QĐ-TTg…) có mức đầu tư không lớn hơn 5 (năm) tỷ đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt các dự án có mức đầu tư không lớn hơn 5 (năm) tỷ đồng đối với các nguồn vốn:

- Nguồn kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 14-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ).

- Nguồn Dự án giảm nghèo Miền Trung tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Văn bản này thay thế Công văn số 2162/UBND-KTTH ngày 28-10-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên các khối Văn phòng;

- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1077/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1077/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2009
Ngày hiệu lực10/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1077/UBND-KTTH phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1077/UBND-KTTH phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1077/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýHà Ban
        Ngày ban hành10/06/2009
        Ngày hiệu lực10/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Công văn 1077/UBND-KTTH phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình

        Lịch sử hiệu lực Công văn 1077/UBND-KTTH phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình