Công văn 10773/TCHQ-TXNK

Công văn 10773/TCHQ-TXNK năm 2016 kiểm tra trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 10773/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016 đã được thay thế bởi Công văn 905/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2017 và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2017.

Nội dung toàn văn Công văn 10773/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

                       -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10773/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Đ đảm bảo tăng cường công tác quản lý trị giá trong thực trạng hiện nay, tiếp theo công văn số 10482/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2016 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có mức giá khai báo thấp hơn mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và doanh nghiệp là hạng 6 hoặc hạng 7 tại Hệ thống thông tin quản lý rủi ro, thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình, chứng minh sự bất hợp lý của trị giá khai báo ngay tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Nếu doanh nghiệp không giải trình, chứng minh được thì thực hiện ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế và thông quan hàng hóa theo quy định.

2. Thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Phiếu chuyn nghiệp vụ đối với trường hợp người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp không đến tham vấn đúng thời hạn hoặc người đến tham vấn không phải là đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hoặc không có giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a.4 khoản 5 Điều 56 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3. Đối với hàng hóa là xe ô tô nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hoặc không có hóa đơn thương mại, trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thực hiện ấn định thuế ngay theo quy định, không chờ đến khi có kết quả đăng kiểm mới thực hiện ấn định thuế. Khi có kết quả đăng kiểm, thực hiện đối chiếu và điều chỉnh số thuế ấn định theo đúng hàng hóa thực (nếu có).

4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra trị giá đúng quy định, đảm bảo không bỏ sót các trường hợp khai báo trị giá hải quan thấp hơn cơ sở dữ liệu mà không đánh dấu nghi vấn theo quy định. Đối với các trường hợp xác định dấu hiệu nghi vấn chuyển kiểm tra sau thông quan, phải tập trung kiểm tra hồ sơ (làm rõ các vấn đề mâu thuẫn hồ sơ, khai báo không đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến trị giá hải quan như tên hàng, chủng loại, cấu tạo,...), yêu cầu doanh nghiệp giải trình làm rõ những nghi vấn về mức giá để bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá hải quan phù hợp với sở dữ liệu và các thông tin thu thập được. Không để xảy ra tình trạng chấp nhận trị giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu trị giá hoặc hồ sơ tồn đọng không ban hành Quyết định kiểm tra trong thời hạn 60 ngày theo quy định tại Điều 142 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

5. Thực hiện cập nhật kết quả kiểm tra sau thông quan vào hệ thống cơ sở dữ liệu trị giá theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- Cục KTSTQ, Vụ TT-KT, Cục ĐTCBL (để p/h);
- Lưu:
VT, TXNK (BHằng - 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10773/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10773/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2016
Ngày hiệu lực15/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10773/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10773/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10773/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/11/2016
        Ngày hiệu lực15/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 10773/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016

          Lịch sử hiệu lực Công văn 10773/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016