Công văn 1079/BHXH-TN

Công văn số 1079/BHXH-TN về việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2008 -2009” do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1079/BHXH-TN "thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2008 -2009”


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1079/BHXH-TN        
V/v: “Thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2008 -2009”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề.

Căn cứ Nghị định 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành kèm theo Điều lệ Bảo hiểm y tế; Thông tư 06/2007/TTLTBYT-BTC ngày 30/03/2007 và thông tư số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/12/2007 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT Tự nguyện; Văn bản số 29/BHXH TN ngày 11/01/2008 của BHXH VN hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT Tự nguyện; Thông tư số 03/2000/TTLT BYT-BGD & ĐT ngày 01/03/2000 của Liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.
Thực hiện Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Được sự thống nhất của lãnh đạo Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh Sinh viên khối đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề năm học 2008 -2009 như sau:

I. NỘI DUNG:

1. Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên (HSSV) đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề, thuộc các loại hình công lập, bán công, dân lập trên địa bàn TP. HCM.

2. Mức phí: HSSV theo học tại trường thuộc khu vực thành thị mức phí là 120.000đồng/HSSV/năm; khu vực nông thôn là 100.000đồng/HSSV/năm.

3. Phạm vi Bảo hiểm Y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu – Khám chữa bệnh ngoại trú – Nội trú – Tai nạn giao thông – Trợ cấp tử vong.

4. Quyền lợi học sinh, sinh viên khi tham gia: Theo mục III - Thông tư số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/03/2007 của Liên Bộ Y tế-Tài chính.

5. Việc cấp thẻ và giá trị sử dụng thẻ: HSSV sử dụng thẻ BHYT cùng với giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi KCB. Giá trị sử dụng thẻ BHYT của HSSV tham gia được tiếp nối liên tục với năm học trước từ: 1/11/2008 đến 31/10/2009.

6. Phân bổ, quản lý quỹ BHYT tự nguyện: Việc phân bổ và quản lý sử dụng quỹ BHYT Tự nguyện trích chi lại cho nhà trường, được thực hiện theo các quy định hiện hành, đồng thời cơ quan BHXH thực hiện quyết toán luôn vào chi KCB BHYT Tự nguyện tại các kỳ quyết toán (quý, năm).

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Để tạo sự chủ động trong công tác vận động thu của nhà trường, cũng như bảo đảm quyền lợi KCB và thẻ BHYT đến tay HSSV trước ngày có giá trị sử dụng, BHXH TP đề nghị tổ chức thực hiện thu làm 02 đợt như sau:

- Đợt 1: Vận động, thu BHYT HSSV và nộp tiền về BHXH từ tháng 8 đến ngày 20/10/2008 để thẻ có giá trị từ ngày 1/11/2008 đến 31/10/2009.

- Đợt 2: Căn cứ vào kế hoạch thu của nhà trường, tiếp tục vận động thu BHYT đối với các HSSV còn lại chưa tham gia và nộp tiền về BHXH trước ngày 30/11/2008, để thẻ có giá trị 10 tháng, từ 01/01/2009 đến 31/10/2009. Trường hợp thực hiện sau thời điểm này nhà trường cần có kế hoạch thông báo BHXH TP.HCM để thống nhất về thời gian tham gia và giá trị thẻ phát hành.

III. TỔ CHỨC PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

- Bộ phận Y tế nhà trường, thực hiện báo cáo kết quả hoạt động y tế và việc sử dụng Quỹ Y tế Học đường năm học 2007-2008, gửi về Cơ quan BHXH TP trước ngày 10/07/2008, để tổng hợp số liệu báo cáo tổng kết hoạt động.

- Nhà trường cử cán bộ tham dự lớp tập huấn nâng cao công tác vận động thu BHYT HSSV dự kiến tổ chức trong tháng 7/2008 thời gian và địa điểm tổ chức lớp học BHXH TP sẽ thông báo sau.

- BHXH TP.HCM phối hợp lãnh đạo Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo tại TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá và khen thưởng đầu tháng 8/2008.

- Cơ quan BHXH TP.HCM cử cán bộ phối hợp với bộ phận y tế của trường lập kế hoạch tổ chức thực hiện và thu BHYT căn cứ kế hoạch ở trên.

- Bộ phận y tế trường phối hợp với Phòng chính trị, quản lý sinh viên, Phòng tài vụ…tham mưu cho Ban giám hiệu thành lập tổ chức vận động và thu BHYT HSSV. Triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được Ban giám hiệu thông qua.

- BHXH cung cấp tờ thông báo quyền lợi, tờ rơi, các mẫu biểu tài liệu cần thiết cho nhà trường trong tháng 7/2008. Nhà trường có kế hoạch để truyền tải thông tin tới HSSV theo các đợt như đã nêu trên.

- Nhà trường tổ chức bộ phận lập danh sách đăng ký, thu tiền. Tổng hợp danh sách theo từng đợt (lập thành 3 bộ) có ký tên và đóng dấu của nhà trường kèm đĩa mềm dữ liệu. Sau khi nhà trường chuyển nộp tiền cùng danh sách tham gia từng đợt, BHXH TP.HCM sẽ in thẻ BHYT giao lại nhà trường phát thẻ đến tay HSSV trước ngày thẻ BHYT có hiệu lực. Trường hợp các thẻ BHYT có sai sót… bộ phận tổ chức thu của trường cần liên hệ ngay với BHXH TP.HCM để điều chỉnh kịp thời.

- Sau khi nộp tiền, nhà trường lập bản đề nghị thanh toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo mẫu số C55a-BH và giấy thanh toán công tác thu nộp và phát hành thẻ theo mẫu C58-BH chuyển BHXH TP. HCM để trích chi cho nhà trường.

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị Ban giám hiệu các trường tích cực phối hợp với BHXH TP.HCM chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động cho HSSV của trường tham gia đạt kết quả cao, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh, sinh viên ngày một tốt hơn./.

 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;
- BHXH VN;
- UBND TP.HCM;
- VP Bộ GD&ĐT tại TP.HCM ;
- GĐ, Phó GĐ BHXH TP.HCM;
- Các phòng chức năng BHXH TP;
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Bùi Đức Tráng

 

Thuộc tính Công văn 1079/BHXH-TN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1079/BHXH-TN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2008
Ngày hiệu lực16/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1079/BHXH-TN

Lược đồ Công văn 1079/BHXH-TN "thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2008 -2009”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1079/BHXH-TN "thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2008 -2009”
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1079/BHXH-TN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýBùi Đức Tráng
        Ngày ban hành16/06/2008
        Ngày hiệu lực16/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1079/BHXH-TN "thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2008 -2009”

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1079/BHXH-TN "thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2008 -2009”

         • 16/06/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/06/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực