Công văn 1083/TCHQ-KTTT

Công văn số 1083/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc không thu thuế giá trị gia tăng các lô hàng 62 xe môtô nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH Hợp Nhất

Nội dung toàn văn Công văn 1083/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các lô hàng 62 xe môtô nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH Hợp Nhất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1083/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

 

Trả lời công văn số 708/UB-TM ngày 14/2/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc không thu thuế giá trị gia tăng các lô hàng 62 xe môtô nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH Hợp Nhất để trang bị cho công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố của Công an thành phố Hải Phòng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 469/VPCP ngày 28/01/2003; số 3559/VPCP-KTTH ngày 21/7/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ đảm bảo an toàn giao thông;

- Căn cứ thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, vật tư xây dựng và phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được;

- Căn cứ công văn số 5125 TC/CST ngày 14/5/2004 và công văn số 8499 TC/TCHQ ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương.

Lô hàng 62 xe môtô Honda PL 150E của Công an thành phố Hải Phòng nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH Hợp Nhất theo tờ khai số 514/NK/KD/TB ngày 24/1/2006 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn thuế hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế giá trị gia tăng chưa thu và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Hợp Nhất (để t/h);
- Cục HQ TP. HP (để t/h);
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1083/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1083/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2006
Ngày hiệu lực20/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1083/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các lô hàng 62 xe môtô nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH Hợp Nhất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1083/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các lô hàng 62 xe môtô nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH Hợp Nhất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1083/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành20/03/2006
        Ngày hiệu lực20/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1083/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các lô hàng 62 xe môtô nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH Hợp Nhất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1083/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng các lô hàng 62 xe môtô nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH Hợp Nhất

            • 20/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực