Công văn 1094/TTg-KTTH

Công văn 1094/TTg-KTTH năm 2014 tạm ứng hợp đồng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1094/TTg-KTTH 2014 tạm ứng hợp đồng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/TTg-KTTH
V/v tạm ứng hợp đồng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 6947/BTC-ĐT ngày 27 tháng 5 năm 2014), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3968/BKHĐT-QLĐT ngày 24 tháng 6 năm 2014) về việc tạm ứng vốn theo hợp đồng đối với các gói thầu mua sắm thiết bị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc tạm ứng hợp đồng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (nguồn trong nước) và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tế, giao Bộ Tài chính quyết định cho tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng nhưng tổng số vốn tạm ứng không được vượt kế hoạch vốn được giao trong năm của dự án.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định về mức tạm ứng vốn hợp đồng quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2010 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 870/TTg-KTTH ngày 06 ngày 6 năm 2014.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1094/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1094/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1094/TTg-KTTH 2014 tạm ứng hợp đồng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1094/TTg-KTTH 2014 tạm ứng hợp đồng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1094/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1094/TTg-KTTH 2014 tạm ứng hợp đồng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1094/TTg-KTTH 2014 tạm ứng hợp đồng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

           • 07/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực