Công văn 11053TC/HCSN

Công văn số 11053 TC/HCSN ngày 11/10/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 69-9:2001

Nội dung toàn văn Công văn 11053 TC/HCSN hướng dẫn cơ chế tài chính chuyển đổi sang bộ mã TCVN 69-9:2001


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11053 TC/HCSN
V/v hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909: 2001

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội,Văn phòng Chính phủ
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể
- Ban Tài chính quản trị Trung ương và các Ban của Đảng
- Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng công ty 90, 91

 

Thực hiện Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng chung bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909: 2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà n­ước, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính như­ sau:

1- Về công cụ chuyển đổi:

Đối với các công cụ chuyển đổi và phần mềm cơ bản hỗ trợ bộ mã TCVN 6909: 2001, Nhà nước sẽ cung cấp bản quyền để sử dụng cho tất cả hệ thống máy tính của các cơ quan, đơn vị Nhà n­ước.

Bộ khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao là đầu mối cung cấp các công cụ này.

2- Về kinh phí thực hiện việc chuyển đổi:

- Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp: chi phí cho việc chuyển đổi, đề nghị sắp xếp trong dự toán chi thường xuyên đã giao năm 2002. Riêng đối với các cơ sở dữ liệu đang l­ưu trữ thực hiện theo nguyên tắc: Năm nào chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909: 2001 thì được sắp xếp trong dự toán chi ngân sách được giao năm đó của đơn vị.

- Đối với các doanh nghiệp Nhà n­ước, chi phí cho việc chuyển đổi tính vào giá thành sản phẩm.

3- Về chế độ chi tiêu: Căn cứ vào từng hạng mục công việc thực tế chuyển đổi từ bộ mã đang dùng sang bộ mã TCVN 6909: 2001 và trên cơ sở các chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà n­ước, thủ trưởng các đơn vị cơ sở được quyền quyết định mức chi cho từng công việc cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định mức chi của đơn vị mình. Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ­ương, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ­ương được quyền quyết định các mức chi cụ thể hợp lý cho các hạng mục công việc (nếu hạng mục công việc đó chư­a có định mức và chế độ chi tiêu).

Căn cứ vào tình hình thực tế của việc chuyển đổi, Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ­ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909: 2001 và sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Thủ trưởng các đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí cho việc chuyển đổi của đơn vị mình và thanh quyết toán theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11053TC/HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11053TC/HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2002
Ngày hiệu lực11/10/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11053TC/HCSN

Lược đồ Công văn 11053 TC/HCSN hướng dẫn cơ chế tài chính chuyển đổi sang bộ mã TCVN 69-9:2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 11053 TC/HCSN hướng dẫn cơ chế tài chính chuyển đổi sang bộ mã TCVN 69-9:2001
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu11053TC/HCSN
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Công Nghiệp
     Ngày ban hành11/10/2002
     Ngày hiệu lực11/10/2002
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11053 TC/HCSN hướng dẫn cơ chế tài chính chuyển đổi sang bộ mã TCVN 69-9:2001

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11053 TC/HCSN hướng dẫn cơ chế tài chính chuyển đổi sang bộ mã TCVN 69-9:2001

           • 11/10/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực