Quyết định 72/2002/QĐ-TTg

Quyết định 72/2002/QĐ-TTg thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2002/QĐ-TTg thống nhất dùng bộ mã ký tự chữ Việt TCVN 6909:2001 trao đổi thông tin điện tử giữa tổ chức đảng, nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 72/2002/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỐNG NHẤT DÙNG BỘ MÃ CÁC KÝ TỰ CHỮ VIỆT THEO TIÊU CHUẨN TCVN 6909:2001 TRONG TRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 58-CT/TW ngày17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (bộ mã TCVN 6909:2001) trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước.

Điều 2. Việc chuyển đổi các cơ sở dữ liệu đang lưu trữ theo các bộ mã khác với TCVN 6909:2001 của các tổ chức nói trên sẽ được thực hiện từng bước sang bộ mã TCVN 6909:2001 tuỳ theo tính cấp bách, quy mô và phạm vi phục vụ, nhu cầu của từng tổ chức.

Điều 3. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

- Chủ trì và phối hợp với Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng, Bộ Tài chính và Ban Điều hành Đề án ''Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005'' (gọi tắt là Ban Điều hành Đề án 112) hướng dẫn triển khai thực hiện việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909:2001, hoàn thành việc chuyển đổi trước thời hạn quy định tại Điều 1.

- Làm đầu mối cung cấp các công cụ chuyển đổi và phần mềm cơ bản hỗ trợ bộ mã TCVN 6909:2001.

Điều 4. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng phương thức và kinh phí thực hiện cung cấp các công cụ chuyển đổi, phần mềm cơ bản hỗ trợ bộ mã TCVN 6909:2001, hướng dẫn các định mức cho từng hạng mục công việc chuyển đổi từ bộ mã đang dùng sang bộ mã TCVN 6909:2001.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức nhà nước khác và Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2002
Ngày hiệu lực10/06/2002
Ngày công báo15/07/2002
Số công báoSố 33
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 72/2002/QĐ-TTg thống nhất dùng bộ mã ký tự chữ Việt TCVN 6909:2001 trao đổi thông tin điện tử giữa tổ chức đảng, nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 72/2002/QĐ-TTg thống nhất dùng bộ mã ký tự chữ Việt TCVN 6909:2001 trao đổi thông tin điện tử giữa tổ chức đảng, nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu72/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành10/06/2002
        Ngày hiệu lực10/06/2002
        Ngày công báo15/07/2002
        Số công báoSố 33
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 72/2002/QĐ-TTg thống nhất dùng bộ mã ký tự chữ Việt TCVN 6909:2001 trao đổi thông tin điện tử giữa tổ chức đảng, nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2002/QĐ-TTg thống nhất dùng bộ mã ký tự chữ Việt TCVN 6909:2001 trao đổi thông tin điện tử giữa tổ chức đảng, nhà nước

         • 10/06/2002

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/07/2002

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/06/2002

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực