Công văn 2152/TM-CNTT

Công văn số 2152/TM-CNTT ngày 20/05/2003 của Bộ Thương mại về việc thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

Nội dung toàn văn Công văn 2152/TM-CNTT thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2152/TM-CNTT
V/v thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại

Thực hiện Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước; căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí cho việc tổ chức thực hiện chuyển đổi, các cơ quan đơn vị tính toán và triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tại công văn số 11053/TC/HCSN ngày 11/10/2002.

3. Giao Ban CNTT và TMĐT làm đầu mối hướng dẫn thực hiện, bao gồm cung cấp công cụ chuyển đổi và Phần mềm dùng chung cơ bản hỗ trợ xử lý chữ Việt Unicode, theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001. Tổng hợp tình hình kết quả triển khai, báo cáo Bộ và các cơ quan chức năng của Nhà nước.

4. Đỗi với các cơ quan và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, việc chuyển đổi các văn bản và cơ sở dữ liệu sang bộ mã các ký tự chữ Việt, do các cơ quan và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự chịu trách nhiệm thực hiện, dựa vào nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm.

5. Đỗi với các Vụ, Văn phòng, Ban thuộc cơ quan Bộ và các thương vụ tại nước ngoài, giao Ban CNTT và TMĐT tính toán kinh phí và xây dựng phương án tổ chức thực hiện, báo cáo Bộ quyết định.

6. Đối với doanh nghiệp trực thuộc Bộ, việc chuyển đổi các văn bản và cơ sở dữ liệu sang bộ mã các ký tự chữ Việt, do các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm thực hiện; chi phí được tính vào giá thành sản phẩm.

7. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả triển khai về Bộ (Ban CNTT và TMĐT). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Ban CNTT và TMĐT để được giải đáp hướng dẫn./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2152/TM-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2152/TM-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2003
Ngày hiệu lực20/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2152/TM-CNTT

Lược đồ Công văn 2152/TM-CNTT thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 2152/TM-CNTT thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu2152/TM-CNTT
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýLê Danh Vĩnh
     Ngày ban hành20/05/2003
     Ngày hiệu lực20/05/2003
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2152/TM-CNTT thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2152/TM-CNTT thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

          • 20/05/2003

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/05/2003

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực