Công văn 1107/TCT-ĐTNN

Công văn số 1107/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT dự án do Chính phủ Na-uy (NORAD) tài trợ

Nội dung toàn văn Công văn 1107/TCT-ĐTNN hoàn thuế GTGT dự án do Chính phủ Na-uy (NORAD) tài trợ


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1107/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT dự án do NORAD tài trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21916/CT-ĐT ngày 31/10/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội, công việc số 5470/CV-TCKT ngày 06/10/2005 và công việc số 7224/CV-TCKT ngày 29/12/2005 của Tổng công ty dầu khí Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT dự án do Chính phủ Na-uy (NORAD) tài trợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/05/2002 của Bộ Tài chính: Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại. Trường hợp Chủ dự án đã đăng ký mã số thuế nhưng ủy quyền cho một đơn vị (Ban quản lý dự án) chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện hạch toán riêng khoản thuế GTGT đầu vào phát sinh trong quá trình đầu tư dự án bằng nguồn ODA, cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế áp dụng đối với đơn vị phụ thuộc cho đơn vị được chủ dự án.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Dự án đánh giá tổng thể tiềm năng dầu khí (giai đoạn II) và Dự án an toàn môi trường dầu khí (giai đoạn II) là các dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ vương quốc Nauy dành cho lĩnh vực dầu khí thì chủ dự án thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT.

Căn cứ báo cáo của Cục thuế Hà Nội tại công văn số 21916/CT-ĐT ngày 31/10/2005 và Tổng công ty dầu khí Việt Nam tại công văn số 7224/CV-TCKT ngày 29/12/2005 thì 2 Ban quản lý dự án này có tài khoản riêng, hạch toán riêng, nhưng sử dụng con dấu của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, nên không được Cục thuế thành phố Hà Nội cấp mã số thuế riêng cho 2 Ban quản lý. Vì vậy toàn bộ hóa đơn đầu vào đều ghi mã số thuế của Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Do đó đến nay hai Ban quản lý vẫn chưa đủ điều kiện để được xét hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hai dự án ODA không hoàn lại.

Để không áp dụng đến mối quan hệ cũng như việc đầu tư Chính phủ vương quốc Nauy cho các dự án viện trợ tiếp sau, Bộ Tài chính đã đồng ý giải quyết hoàn thuế GTGT cho hai dự án trên với điều kiện các dự án trên có tài khoản riêng, hạch toán riêng và số thuế GTGT đầu vào của hai dự án này chưa hạch toán khấu trừ, hoàn thuế bằng nguồn Tổng công ty hay bất kỳ nguồn nào khác.

Tổng cục Thuế giao cục Thuế Thành phố Hà Nội kiểm tra cụ thể nếu hai dự án đủ các điều kiện như trên thì ra quyết định hoàn thuế GTGT, theo mã số thuế Tổng công ty dầu khí Việt Nam.

Trong quyết định hoàn phải nêu rõ mục đích hoàn cho hai dự án, số tiền hoàn chuyển vào tài khoản của hai dự án và phải được hạch toán sử dụng đúng mục đích của dự án.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn HuyếnĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1107/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1107/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2006
Ngày hiệu lực29/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1107/TCT-ĐTNN hoàn thuế GTGT dự án do Chính phủ Na-uy (NORAD) tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1107/TCT-ĐTNN hoàn thuế GTGT dự án do Chính phủ Na-uy (NORAD) tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1107/TCT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành29/03/2006
        Ngày hiệu lực29/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1107/TCT-ĐTNN hoàn thuế GTGT dự án do Chính phủ Na-uy (NORAD) tài trợ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1107/TCT-ĐTNN hoàn thuế GTGT dự án do Chính phủ Na-uy (NORAD) tài trợ

            • 29/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực