Công văn 1112/STC-HCSN

Công văn 1112/STC-HCSN năm 2010 về kinh phí thực hiện chế độ đối với cộng tác viên dân số do Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1112/STC-HCSN 2010 kinh phí thực hiện chế độ cộng tác viên dân số Đồng Tháp


UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1112/STC-HCSN
V/v kinh phí thực hiện chế độ đối với cộng tác viên dân số.

Thành phố Cao Lãnh, ngày 16 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Y tế Tỉnh Đồng Tháp

- Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-UBND-HC ngày 11/12/2009 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2010 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp Tỉnh;

- Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBNDHC ngày 27/07/2010 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành chế độ, chính sách Dân số-Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Căn cứ công văn số 03/TTr-CCDS ngày 04/08/2010 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc cấp kinh phí hỗ trợ thêm đối với cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình kiêm nhiệm công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

Theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND-HC đã phân bổ dự toán chi hỗ trợ 2000 cộng tác viên dân số với số tiền 50.000 đồng/người/tháng với tổng kinh phí 1.200.000.000 đồng. Số cộng tác viên hiện có 1.679 người, theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBNDHC mức thù lao hàng tháng địa phương hỗ trợ là 100.000 đ/người/tháng. Tổng kinh phí để thực hiện theo Quyết định 21/2010/QĐ-UBNDHC của 1.679 người là 2.014.800.000 đồng/năm.

Do đó số kinh phí bổ sung thêm là 2.014.800.000đ - 1.200.000.000đ = 814.800.000đ.

(Tám trăm mười bốn triệu, tám trăm ngàn đồng)

Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế năm 2010.

Đơn vị tổ chức thực hiện và quyết toán theo chế độ qui định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Anh Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1112/STC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1112/STC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2010
Ngày hiệu lực16/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1112/STC-HCSN

Lược đồ Công văn 1112/STC-HCSN 2010 kinh phí thực hiện chế độ cộng tác viên dân số Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1112/STC-HCSN 2010 kinh phí thực hiện chế độ cộng tác viên dân số Đồng Tháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1112/STC-HCSN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýVõ Anh Tài
        Ngày ban hành16/08/2010
        Ngày hiệu lực16/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1112/STC-HCSN 2010 kinh phí thực hiện chế độ cộng tác viên dân số Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1112/STC-HCSN 2010 kinh phí thực hiện chế độ cộng tác viên dân số Đồng Tháp

            • 16/08/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực