Công văn 1120/TTg-ĐMDN

Công văn số 1120/TTg-ĐMDN về thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư khi CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1120/TTg-ĐMDN thực hiện chính sách lao động dôi dư khi CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1120/TTG-ĐMDN

V/v: thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư khi CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007 

 
 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 2100/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 6 năm 2007) về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất, cơ cấu lại hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng chưa thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, khi cổ phần hóa được áp dụng Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2007 và Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước để giải quyết chính sách cho lao động dôi dư.

2. Nguồn kinh phí được lấy từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, hướng dẫn thực hiện./.

 

 

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, VX;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1120/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1120/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2007
Ngày hiệu lực17/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1120/TTg-ĐMDN thực hiện chính sách lao động dôi dư khi CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1120/TTg-ĐMDN thực hiện chính sách lao động dôi dư khi CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1120/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành17/08/2007
        Ngày hiệu lực17/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1120/TTg-ĐMDN thực hiện chính sách lao động dôi dư khi CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1120/TTg-ĐMDN thực hiện chính sách lao động dôi dư khi CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

           • 17/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực